1 075 700 barn og unge bodde i landet ved inngangen til 2003. Dette er 8 200 flere enn ved forrige årsskifte. Barn og unge utgjorde dermed omtrent en fjerdedel av befolkninge, viser tall for folkemengden i Norge.

Det var noen flere gutter enn jenter under 18 år i den norske befolkningen. Norge har alltid hatt et lite flertall av kvinner, men det gjelder ikke i alle aldersgrupper, går det frem av nettsidene til Statistisk sentralbyrå. 

Det fødes omtrent 6 prosent flere gutter enn jenter, og frem til 55-årsalderen er menn i flertall i alle aldere. Flest barn var det i aldersgruppene 11 og 12 år.

Barn og unge er her definert som personer under 18 år, det vil si under myndighetsalder. Dette er i tråd med norsk lov og FNs konvensjon om barnets rettigheter.

Rogaland på topp
I Rogaland var 27 prosent av innbyggerne barn og unge. Dermed hadde dette fylket det høyeste antall unge. Oslo hadde på sin side færrest antall barn og unge.

Her representerte denne gruppen bare 19 prosent av folketallet. Norges befolkning er stort sett bosatt i tettbygde strøk, og på landsbasis bodde hele 77 prosent av alle barn og unge i tettbygde strøk per 1. januar 2002.

I alle fylkene var det flere barn og unge i tettbygde strøk enn i spredtbygde strøk, uansett aldersgruppe, skriver SSB. 

Les mer

Kilde: Statistisk sentralbyrå