Stadig flere samboerpar med felles barn under 18 år er familietypen som har økt mest de siste årene, fra 59 600 til 98 000 par på 10 år, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

De siste 10 årene har derimot antallet ektepar med hjemmeboende barn under 18 år blitt redusert med 34 100, fra 382 900 per 1. januar 1993 til 348 800 ved årsskiftet 2002/2003.

Mens tallet på ektepar uten hjemmeboende barn under 18 år fortsetter å stige, synker tallet på ektepar med hjemmeboende barn.

På ti år har tallet på ektepar med hjemmeboende barn sunket med nærmere 34 100 samtidig som tallet på ektepar uten hjemmeboende barn har steget med 11 800 for samme periode, skriver SSB. 

Nordlig utbredelse
De tre nordligste fylkene har høyest andel samboerpar med felles barn sett i forhold til totalt antall par med barn. Finnmark ligger på topp. Agder-fylkene har lavest andel samboerforeldre.

Akershus var fylket med flest samboerpar med minst ett felles barn under myndighetsalder per 1. januar 2003, med 10 200 par. Andelen samboerpar i forhold til alle par med barn lå likevel under landsgjennomsnittet.

I alle fylkene fra Sør-Trøndelag og nordover var hver fjerde barnefamilie samboerpar med felles barn, mot knapt to av ti på landsbasis og bare en av ti i Vest-Agder, Aust-Agder og Rogaland.

To barn er mest vanlig
Tobarnsfamilien var den vanligste barnefamilien blant ektepar med barn under 18 år, med 43 prosent. Ett barn var også ganske vanlig, 33 prosent av ekteparene var en trepersonsfamilie.

Tall fra familiestatistikken per 1.1.2003 viser at tobarnsfamilien blir stadig mer vanlig blant samboerparene med felles barn. Nesten like mange av samboerfamiliene bestod av mor, far og to hjemmeboende barn under myndighetsalder som de som bestod av mor, far og ett barn, opplyser SSB.

Les mer om utviklingen på SSBs nettsider

Kilde: Statistisk sentralbyrå