feb 2004


Norske aksjeselskaper
mangler 899 kvinner

Norske aksjeselskaper mangler 899 kvinner for å nå regjeringens krav om 40 prosent kvinneandel i styrerommene. Kvinneandelen i de mindre bedriftene er elendig, skriver Dagens Næringsliv.
Les mer


Mobiltelefonen Nokia
er på klagetoppen

Mobiltelefonen Nokia er på klagetoppen. Sju av ti klager på mobiltelefoner til Forbrukerrådet, er klager på Nokia-telefoner. Det går frem av en anonym rundspørring som Forbrukerrapporten har foretatt. Ingen av mobiltelefonselgerne i Forbruker-rapportens undersøkelse anbefalte markedslederen Nokia, men Siemens!
Les mer


Hver femte elev slutter
i videregående skole

Hver femte elev avbryter videregående En av fem elever som begynte i videregående opplæring i 1994 avbrøt utdanningen. Fire av ti elever med innvandrerbakgrunn fullførte ikke videregående. Gutter sliter mer enn jenter.
Les mer


Vi låner stadig mer
penger av bankene

Vi låner stadig mer penger av bankene. Norges Banks kredittindikator (K2) viste en vekst på 7,2 prosent de seneste 12 månedene frem til utgangen av januar. Veksten er mindre enn økonomene ventet (7,4), skriver Dagens Næringsliv.
Les mer


Vi blir syke av kosmetikk

To av tre kvinner og en av to menn har hatt ubehag, plager eller skade etter bruk av kosmetikk og toalettartikler i Norge. For hele 12 prosent var plagene svært ubehagelige, men de færreste går til legen eller klager på produktene, skriver Forbrukerrådet.
Les mer


Norske aksjeselskaper
mangler 899 kvinner

Norske aksjeselskaper mangler 899 kvinner for å nå regjeringens krav om 40 prosent kvinneandel i styrerommene. Kvinneandelen i de mindre bedriftene er elendig, skriver Dagens Næringsliv.
Les mer


Mobiltelefonen Nokia
er på klagetoppen

Mobiltelefonen Nokia er på klagetoppen. Sju av ti klager på mobiltelefoner til Forbrukerrådet, er klager på Nokia-telefoner. Det går frem av en anonym rundspørring som Forbrukerrapporten har foretatt. Ingen av mobiltelefonselgerne i Forbruker-rapportens undersøkelse anbefalte markedslederen Nokia, men Siemens!
Les mer


Hver femte elev slutter
i videregående skole

Hver femte elev avbryter videregående En av fem elever som begynte i videregående opplæring i 1994 avbrøt utdanningen. Fire av ti elever med innvandrerbakgrunn fullførte ikke videregående. Gutter sliter mer enn jenter.
Les mer


Åpning av brystsenter
ved Sykehuset i Vestfold

Et topp moderne senter for behandling av brystkreft hos kvinner ble i dag åpnet ved Sykehuset i Vestfold (SIV). Brystsenteret tar i bruk den mest moderne datateknologi som finnes og er det første senteret som er heldigitalisert. Helseminister Dagfinn Høybråten (bildet) deltok på markeringen.
Les mer


Rogaland er det dårligste
fylket på økologi i landet

Landbruksminister Lars Sponheim undrer seg over at Rogaland er det dårligste fylket på økologi. Tallene viser at Rogaland er det fylket med lavest andel økologisk arealandel.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80