feb 2004


Lavutslippssoner skal bedre
luftkvaliteten i byene

En ordning med "lavutslippssoner" kan være et av virkemidlene som kommunene kan ta i bruk for å forbedre luftkvaliteten i byene, og dermed forbedre miljø og helse for befolkningen.
Les mer


Frivillige organisasjoner
får 933 millioner kroner

Frivillige organisasjoner får 933 millioner kroner fra Norsk Tippings fond som kompensasjon for at inntekter fra spilleautomatene faller bort. Kompensasjonen gjelder for året 2005 – som er det første året med enerett for Norsk Tipping på spilleautomater.
Les mer


Energisparing er blitt
en ny vekstnæring

Energisparing er blitt en ny vekstnæring her i landet. Flere og flere hustander installerer ny miljøvennlig energi og bidrar til mindre strømforbruk. Statsforetaket Enova kan i sin årsrapport for 2003 vise til betydelige resultater i arbeidet med energiomlegging i Norge, skriver NTB.
Les mer


Bananer med bismak fra
Del Monte og Chiquita

I en undersøkelse utført av Human Rights Watch i 2002 anses barnearbeid for å være det aller største problemet ved bananplantasjene i Ecuador og i flere andre bananproduserende land. På bananplantasjene i Latin-Amerika arbeider unge gutter 12-13 timer om dagen med å bære tunge lass med bananer fra åkrene til pakkelagrene.
Les mer


5 av 10 personer klarer ikke
å fylle ut skademeldingene

Bare halvparten av oss klarer å fylle ut skademeldingene ved biluhell korrekt. Ekspertene advarer mot slurvete utfylling og avtaler om å gjøre opp privat, skriver nyhetsbyrået Newswire.
Les mer


150 skolebarn i Spania
trenger hjelp fra skole

(Nett Kvinner & familie) Opp mot 150 norske skolebarn i Spania trenger hjelp fra skole eller barnevern. Men verken norsk eller spansk barnevern tar ansvar. NRK1 "Brennpunkt" satte tirsdag søkelyset på problemet Barneombudet lenge har jobbet med.
Les mer


– Vi må bli flinkere til å samordne
arbeidet over og ungdom

- For å styrke de lokale oppvekstmiljøene for dem som trenger spesiell støtte og hjelp, må offentlige etater og tjenester bli bedre til å samordne sin virksomhet over og unge, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy.
Les mer


Åpning av brystsenter
ved Sykehuset i Vestfold

Et topp moderne senter for behandling av brystkreft hos kvinner ble i dag åpnet ved Sykehuset i Vestfold (SIV). Brystsenteret tar i bruk den mest moderne datateknologi som finnes og er det første senteret som er heldigitalisert. Helseminister Dagfinn Høybråten (bildet) deltok på markeringen.
Les mer


Rogaland er det dårligste
fylket på økologi i landet

Landbruksminister Lars Sponheim undrer seg over at Rogaland er det dårligste fylket på økologi. Tallene viser at Rogaland er det fylket med lavest andel økologisk arealandel.
Les mer


Lavutslippssoner skal bedre
luftkvaliteten i byene

En ordning med "lavutslippssoner" kan være et av virkemidlene som kommunene kan ta i bruk for å forbedre luftkvaliteten i byene, og dermed forbedre miljø og helse for befolkningen.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80