Vi låner stadig mer penger av bankene. Norges Banks kredittindikator (K2) viste en vekst på 7,2 prosent de seneste 12 månedene frem til utgangen av januar. Veksten er mindre enn økonomene ventet (7,4), skriver Dagens Næringsliv.

I foregående 12-månedersperiode steg kredittindikatoren med 7,1 prosent. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet steg til 7,5 i desember.

Tolvmånedersveksten i husholdningenes innenlandske bruttogjeld var på 10,8 prosent ved utgangen av måneden, mot 10,89 prosent ved utgangen av måneden.

Husholdninger drar opp kreditten
Det er ifølge Dagens Næringsliv husholdningene som drar kredittveksten opp, mens bedriftene reduserer sin kredittetterspørsel.

Kommunesektoren bidro også til å trekke opp veksten i januar. Samlet underbygger tallene bildet av høy lånefinansiert aktivitet i boligmarkedet.

Dagens tall gir imidlertid ingen nye signaler, verken for utviklingen i kredittetterspørselen eller for rentesettingen”, heter det i en rapport fra DnB Nor Markets.

DnB taper penger
Dagens Næringsliv skriver at DnB Nor melder om tap på 584 millioner kroner i fjerde kvartal.

276 millioner kroner i netto tap etter at tidligere misligholdte lån på 308 millioner kroner er betalt inn igjen. Personkundene står fo 15 prosent av tapene.

Av DnB Nors totale utlån står personmarkedet for 53,7 prosent. Det er tre prosent opp fra året før.

-Vi synes ikke den kredittveksten vi har sett det siste året er bekymringsfull, sier konsernsjef Svein Aaser til Dagens Næringsliv. Han avviser at banken åpner lommebøkene sine for unge boligkjøpere.

-Vi gir bare ut en hjelpende hånd til de som vil finansiere sin første bolig, sier Aaser til Dagens Næringsliv.

Kilde: Dagens Næringsliv