Et topp moderne senter for behandling av brystkreft hos kvinner ble i dag åpnet ved Sykehuset i Vestfold (SIV). Brystsenteret tar i bruk den mest moderne datateknologi som finnes og er det første senteret som er heldigitalisert. Helseminister Dagfinn Høybråten (bilde) deltok på markeringen.
Bilder fra brystundersøkelsen blir tilgjengelig på dataskjermer, man trenger ikke fremkalle film, slik man må ved tradisjonell teknologi.

Flere yrkesgrupper og fag er knyttet til det nye senteret, skriver helse-sor.no 

Radiologer, radiografer, kirurger, patologer, spesialutdannede sykepleiere og sekretærer jobber ved senteret.

Alle kvinner som undersøkes, blir ivaretatt på den aller beste måten. Takket være den nye digitale teknologien, kan en eventuell kreftsvulst, raskt identifiseres.

Tverrfaglig team
Vevsprøver kan tas der hvor det er mistanke. Planlegging av behandling og samtaler iverksettes sammen med det tverrfaglige teamet av leger og sykepleiere.

Det er 17 stillinger ved senteret, som har kapasitet til å kunne gjennomføre hele 70 screeningundersøkelser om dagen. Det betyr en ny kvinne inn til digital røntgenfotografering av brystene hvert femte minutt!

Frivillig tilbud 
Gjennom screeningprogrammet i regi av Kreftregisteret, skal alle kvinner i Vestfold i alderen 50-69 år innkalles til en frivillig undersøkelse.

Brystsenteret holder til i moderne omgivelser ved Sykehuset i Vestfold Tønsberg. Sykehusets tidligere sentrallager er litt ombygget til formålet og er i tillegg bygget på med et moderne nybygg.

Kild:e Helse Sør