feb 2004


Hva slags matvarer vil du
finne i norske butikker?

I morgen mottar landbruksminister Lars Sponheim, fiskeriminister Sven Ludvigsen og politisk rådgiver i Barne- og familiedepartementet Ruth Stenersen, rapporten om fremtidens matvaremarked.
Les mer


Hva slags matvarer vil du
finne i norske butikker?

I morgen mottar landbruksminister Lars Sponheim, fiskeriminister Sven Ludvigsen og politisk rådgiver i Barne- og familiedepartementet Ruth Stenersen, rapporten om fremtidens matvaremarked.
Les mer


Helse- og sosialfag er
populært blant elevene

Studieretningen for helse- og sosialfag øker mest blant elevene. Om lag 20 000 elever valgte denne studieretningen i 2003, og det er en økning på over 3 500 fra året før, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).
Les mer


Akershus vokser mest

I 2003 økte folketallet i Norge med 25 000 personer til 4 577 200. Folketilveksten bestod av et fødselsoverskudd på 13 700, og et innvandringsoverskudd fra utlandet på 11 250. Akershus er det fylket i landet som vokser mest, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).
Les mer


Helse- og sosialfag er
populært blant elevene

Studieretningen for helse- og sosialfag øker mest blant elevene. Om lag 20 000 elever valgte denne studieretningen i 2003, og det er en økning på over 3 500 fra året før, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).
Les mer


Akershus vokser mest

I 2003 økte folketallet i Norge med 25 000 personer til 4 577 200. Folketilveksten bestod av et fødselsoverskudd på 13 700, og et innvandringsoverskudd fra utlandet på 11 250. Akershus er det fylket i landet som vokser mest, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).
Les mer


– Ønsker Bondevik-regjeringen
å privatisere norsk helsevesen?

-Stortinget er nødt til å sette søkelyset på de meget stramme økonomiske rammene til sykehusene i de fem helseregionene. En skulle nesten tro at Bondevik-regjeringen arbeider for å privatisere hele det norske helsevesenet? Det sier forbundsleder Bjarnhild Hodneland i Norges Kvinne- og familieforbund.
Les mer


– Ønsker Bondevik-regjeringen
å privatisere norsk helsevesen?

-Stortinget er nødt til å sette søkelyset på de meget stramme økonomiske rammene til sykehusene i de fem helseregionene. En skulle nesten tro at Bondevik-regjeringen arbeider for å privatisere hele det norske helsevesenet? Det sier forbundsleder Bjarnhild Hodneland i Norges Kvinne- og familieforbund.
Les mer


Utdanningsdirektoratet
etableres 15. juni i år

(Nett Kvinner & familie) Tidligere ekspedisjonssjef i Utdannings- og forskningsdepartementet, Petter Skarheim (41), er tilsatt som ny direktør i det nye Utdanningsdirektoratet.
Les mer


Slankehysteri blant
skolejenter i Akershus

(Nett Kvinner & familie) Over halvparten av jentene i 10. klasse har slanket seg i Akershus. Det er slankefeber på ungdomsskolene i fylket, viser en undersøkelse der over 35.000 elever i grunn- og videregående skole i Akershus har deltatt, skriver Utdanningsforbundet.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80