feb 2004


Utdanningsdirektoratet
etableres 15. juni i år

(Nett Kvinner & familie) Tidligere ekspedisjonssjef i Utdannings- og forskningsdepartementet, Petter Skarheim (41), er tilsatt som ny direktør i det nye Utdanningsdirektoratet.
Les mer


Slankehysteri blant
skolejenter i Akershus

(Nett Kvinner & familie) Over halvparten av jentene i 10. klasse har slanket seg i Akershus. Det er slankefeber på ungdomsskolene i fylket, viser en undersøkelse der over 35.000 elever i grunn- og videregående skole i Akershus har deltatt, skriver Utdanningsforbundet.
Les mer


Norske kommuner
skylder 13 milliarder

Norske kommuner hadde i fjor et underskudd på formidable 13 milliarder kroner. Det viser foreløpige regnskapstall for kommunene. Underskuddet er på omtrent samme nivå som 2002- resultatet, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).
Les mer


Norske kommuner
skylder 13 milliarder

Norske kommuner hadde i fjor et underskudd på formidable 13 milliarder kroner. Det viser foreløpige regnskapstall for kommunene. Underskuddet er på omtrent samme nivå som 2002- resultatet, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).
Les mer


Halv million flere kvinner
med høyere utdannelse

Frem til 2030 kan tallet på kvinner med høyere utdanning komme opp i en halv million personer. Utviklingen går i retning av en klar kvinnedominans, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).
Les mer


Halv million flere kvinner
med høyere utdannelse

Frem til 2030 kan tallet på kvinner med høyere utdanning komme opp i en halv million personer. Utviklingen går i retning av en klar kvinnedominans, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).
Les mer


Les forbundsleder Bjarnhild Hodnelands nekrolog


Les mer


Bente Nygård er død

2. nestleder i Norges Kvinne- og familieforbund, sykepleier, kommunepolitiker og journalist Bente Nygård døde i går kveld på Akershus Universitetssykehus i Lørenskog. Hun var bosatt i Nannestad i Akershus, gift med Mons Nygård og hadde tre barn og fem barnebarn. Hun ble 66 år gammel.
Les mer


Les forbundsleder Bjarnhild Hodnelands nekrolog


Les mer


Bente Nygård er død

2. nestleder i Norges Kvinne- og familieforbund, sykepleier, kommunepolitiker og journalist Bente Nygård døde i går kveld på Akershus Universitetssykehus i Lørenskog. Hun var bosatt i Nannestad i Akershus, gift med Mons Nygård og hadde tre barn og fem barnebarn. Hun ble 66 år gammel.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80