feb 2004


Bedre hjelp til barn
i voldelige familier

Senter for Krisepsykologi (SfK) i Bergen og Alternativ til Vold (ATV) i Oslo og Telemark starter nå et treårig prosjekt for mer effektiv hjelp til barn som lever i voldelige familier. Barne- og familiedepartementet bevilger 4,4 millioner kroner på årets budsjett, slik at prosjektet kan realiseres.
Les mer


2000 pasienter dør hvert år
på grunn av feilbehandling

2000 pasienter dør hvert år på grunn av feilbehandling ved norske sykehus. 15.000 får varige skader. Det koster staten rundt 2 milliarder kroner ekstra i året.
Les mer


Bedre hjelp til barn
i voldelige familier

Senter for Krisepsykologi (SfK) i Bergen og Alternativ til Vold (ATV) i Oslo og Telemark starter nå et treårig prosjekt for mer effektiv hjelp til barn som lever i voldelige familier. Barne- og familiedepartementet bevilger 4,4 millioner kroner på årets budsjett, slik at prosjektet kan realiseres.
Les mer


2000 pasienter dør hvert år
på grunn av feilbehandling

2000 pasienter dør hvert år på grunn av feilbehandling ved norske sykehus. 15.000 får varige skader. Det koster staten rundt 2 milliarder kroner ekstra i året.
Les mer


Samefolkets dag 6. februar skal
markeres som offisiell flaggdag

Gratulerer med dagen. I dag er det samenes nasjonaldag. Dagen markeres for første gang som offisiell flaggdag i Norge. Markeringen innledes med flaggheising foran Stortinget kl. 9.00.
Les mer


198 600 pasienter ventet
på behandling ved nyttår

Totalt ventet 198.600 pasienter på behandling ved årsskiftet. Av disse ventet 185.800 på behandling innen somatiske fagområder. I 2003 var det en nedgang på over 20.000 ventende pasienter, viser ventelistetall fra Norsk pasientregister.
Les mer


-Ari Behn viser veien
til fremtidens farsrolle

-Ari Behn er et forbilde for norske menn. Han er en tidsriktig far og viser veien til fremtidens farsrolle. Hjemme hos prinsesse Märta Louise og Ari Behn er det full likestilling. Ari tar ansvar hjemme og ute på lik linje med kvinner. Takket være holdningene til Märthas mann er det snart legitimt å være hjemmearbeidene, sier forbundsleder Bjarnhild Hodneland i Norges Kvinne- og familieforbund.
Les mer


Samefolkets dag 6. februar skal
markeres som offisiell flaggdag

Gratulerer med dagen. I dag er det samenes nasjonaldag. Dagen markeres for første gang som offisiell flaggdag i Norge. Markeringen innledes med flaggheising foran Stortinget kl. 9.00.
Les mer


198 600 pasienter ventet
på behandling ved nyttår

Totalt ventet 198.600 pasienter på behandling ved årsskiftet. Av disse ventet 185.800 på behandling innen somatiske fagområder. I 2003 var det en nedgang på over 20.000 ventende pasienter, viser ventelistetall fra Norsk pasientregister.
Les mer


-Ari Behn viser veien
til fremtidens farsrolle

-Ari Behn er et forbilde for norske menn. Han er en tidsriktig far og viser veien til fremtidens farsrolle. Hjemme hos prinsesse Märta Louise og Ari Behn er det full likestilling. Ari tar ansvar hjemme og ute på lik linje med kvinner. Takket være holdningene til Märthas mann er det snart legitimt å være hjemmearbeidene, sier forbundsleder Bjarnhild Hodneland i Norges Kvinne- og familieforbund.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80