Nett Kvinner familie): Gratis samlivskurs til nybakte foreldre ble livlig debattert på Stortinget i forbindelse med Regjeringens familiemelding som ble lagt frem for de folkevalgte i dag.

-Det er viktig å forberede nybakte foreldre til et godt samliv, ikke minst av hensyn til barna. Regjeringen ønsker på sikt at alle familier skal få tilbud om et gratis samlivskurs når de får sitt første barn, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy.

Regjeringen vil styrke samlivstiltakene med 5 millioner kroner i 2004, og tar i første omgang sikte på å gi et kurstilbud i utvalgte kommuner og fylker.

Rammer barn
-Antallet separasjoner og skilsmisser øker, og flere og flere barn berøres av foreldrenes samlivsbrudd. Å forebygge oppløsning av familien og skape gode og varige samlivsforhold er viktig for å kunne sikre barn en trygg og stabil oppvekst, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy.

Tilbud om samlivskurs til nybakte foreldre blir satt i gang i utvalgte kommuner i alle deler av landet fra 2004. Hvilke kommuner og fylker som blir med i utprøvingen blir bestemt tidlig på nyåret.

Fr.p. imot
Fremskrittspartiet (Fr.p.) er imot samlivskurs og mener den nye ordningen er bortkastet. Partiet avviser saken som skal gjelde for både gifte og samboende par og kan ikke se at det offentlige skal betale for slike samlivskurs.

Fr.p. avviser også tvungen megling ved samlivsbrudd for samboere med felles barn under 16 år. SV går enda lenger og mener at foreldre bør kurses mer og vil tilby kurs etter hver fødsel.

Familievernkontorer
Allerede neste år kan foreldre i enkelte kommuner- få et slikt tilbud. Innen to år skal halvparten av landets kommuner tilby gratis samlivskurs for alle nybakte foreldre.

Departementet er godt i gang med utformingen av innholdet, og man ser for seg endagssamlinger eller kveldssamlinger. Både familievernkontorer, helsestasjoner og andre tjenester vil bli trukket inn i arbeidet.

Kilde: Barne- og Familiedepartementet