63 prosent av bøndene i Østfold har gått på kurs for å lære mer om miljøarbeid i landbruket. “Dette er enestående” sier Fylkesmannens landbruksdirektør Thor Bjønnes

Ifølge Bjønnes er østfoldbøndene er i en særstilling når det gjelder miljøinteresse. Landsgjennomsnittet for kursdeltagelse er på ca. 20 prosent, melder Fylkesmannen i Østfold i sin nettutgave.

Fra 1. januar 2004 skal alle bønder dokumentere sitt miljøarbeid gjennom en miljøplan. Målet for regjeringen er å styrke miljøarbeidet i landbruket.

-Skal vi nå målet må vi samarbeide mer og bedre med lokale og regionale myndigheter, sier landbruksminister Lars Sponheim. Miljøplanarbeidet vi nå skal sette i gang skal bidra til det, og til å øke målrettinga av miljøarbeidet i landbruket.

I Østfold har altså 63 prosent av bøndene forberedt seg på miljøplan ved å gå på kurs. Det er helt unikt. Årsakene til den høye prosentandelen kan skyldes at bøndene i Østfold er mer miljøbevisste enn sine kolleger andre steder.

Det tyder også søknader til miljøtiltak på. I Østfold har også kommuner, Fylkesmannens landbruksavdeling, Landbrukets Forsøksringer, Østfold bondelag og Østfold bonde og småbrukarlag fått til et godt samarbeid med et stort kurstilbud og meget kompetente og engasjerte miljøplanrådgivere.

Kilde: Fylkesmannen i Østfold