I går åpnet barne- og familieminister Laila Dåvøy landskonferansen for MIB, Menn i Barnehagen, som finner sted på Gardermoen.

Tema for konferansen er hvordan vi kan gå fram for å rekruttere flere menn til barnehagene og bryte det kjønnssegmenterte arbeidsmarkedet.

På konferansen vil Laila Dåvøy be om innspill og ideer til Handlingsplan for likestilling i barnehagene, som hun ønsker skal tre i kraft fra 2004.

Mange tiltak
Handlingsplanen skal inneholder en rekke tiltak for å rekruttere flere menn til arbeid i barnehager og til førskoleutdanningen.

Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet, fylkesmann Sigbjørn Johnsen og leder for Kommunenes Sentralforbund Halfdan Skard skal alle holde innlegg på konferansen.

Målgruppen for konferansen er styrere og pedagogiske ledere i barnehagen, representanter for kommunene, høgskolene og fylkesmennene.

Bedre kjønnsbalanse
Bryt det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og Hvordan skape endringer i kjønnsbalansen i barnehagene, var dagens to store tema på Clarion Oslo Airport Hotel på Gardermoen hvor konferansen arrangeres.

Imorgen er hovedtemaet, Hva kan ulike institusjoner forplikte seg til å gjøre for å få flere menn i barnehagene. Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet innleder til debatt.

Kilde: Barne- og familiedepartementet