Det ble i 2002 omsatt for 10,1 milliarder kroner innenfor kulturell tjenesteyting. 9 470 personer var sysselsatt i foretakene i fjor. Statistikken omfatter bransjene radio og fjernsyn, film og video, samt nyhetsbyråer. Det viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå.
Foretakene innenfor radio og fjernsyn omsatte for 6,3 milliarder kroner i 2002. Dette var en økning på 2,4 prosent i forhold til året før.

Det var registrert 282 foretak mot 298 foretak i 2001. Noe av nedgangen skyldes fusjoner. Næringen sysselsatte 5 274 personer i 2002. Det er en svak nedgang fra 2001.

Kulturell tjenesteyting består av et utvalg av næringshovedgruppene innenfor næring 92 Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport.

Film og video omfatter film- og videoproduksjon, distribusjon av film og video samt filmframvisning. Næringshovedgruppen sysselsatte 3 330 personer i 2002 og hadde en omsetning på 3,1 milliarder kroner.

Nyhetsbyråer, som også omfatter frilansjournalist- og pressefotografvirksomhet, sysselsatte 866 personer i 2002. Omsetningen var på 731 millioner kroner. Disse næringshovedgruppene har det tidligere ikke blitt produsert strukturstatistikk for.

De foreløpige tallene for antall foretak, omsetning og sysselsetting innenfor kulturell tjenesteyting blir frigitt før datagrunnlaget er ferdig revidert, og vil derfor kunne avvike noe fra endelige tall som frigis senere.

Mens endelige tall frigis både på bedrifts- og foretaksnivå, blir foreløpige tall kun frigitt på foretaksnivå. Sysselsettingstallene er utarbeidet i henhold til definisjonene i EUs forordning for strukturstatistikk, og viser gjennomsnittlig antall sysselsatte i løpet av året.

Personer med mer enn ett arbeidsforhold blir telt med som sysselsatt i flere foretak. Mer om dette og andre begreper som brukes i strukturstatistikken for kulturell tjenesteyting, finner du i “Om statistikken”.

For mer informasjon: berit.jensen@ssb.no, tlf. 62 88 53 87 eller annette.kalvoy@ssb.no, tlf. 62 88 55 08.

Kilde: Statistisk sentralbyrå