nov 2003


Hver tredje voksne
lever i samboerskap

Hver tredje voksne mellom 16-79 år som ikke er gift, lever i samboerskap. Størst andel samboere er det blant dem som aldri har vært gift, 38 prosent. Blant enker og enkemenn hvor åtte av ti er over 60 år, er bare 6 prosent samboere. I gruppen skilte og separerte er det 30 prosent samboere, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).
Les mer


-Vi forventet nedgang i
kontantstøtte statistikken

I løpet av de fire siste årene har antall barn med kontantstøtte sunket med 12.168.

-Vi er ikke overrasket over at mange småbarnsforeldre velger bort kontantstøtte til fordel ehageplass, sier 1. nestleder Anne Enger i Norges Kvinne- og familieforbund.
Les mer


COOP slurver med
fruktmerkingen

COOP-butikkene kommer dårligst ut blant matvarekjedene på frukt og grønt i en undersøkelse som Næringsmiddeltilsyn har foretatt. Bare 38 prosent av butikkene merker varene godt nok, skriver Nationen.
Les mer


Fødeavdelingen på
Gjøvik ble reddet

Helseminister Dagfinn Høybråten gikk torsdag imot Helse Øst sitt vedtak om å legge ned fødeavdelingen på Gjøvik. Saken har skapt et stort engasjement i Mjøsområdet. Oppland krets i Norges Kvinne- og familieforbund oppfordret ansvarlige politikere om å være sitt ansvar bevisst og om å ta de fødende på alvor.
Les mer


-Vi ønsker ikke
flere skoletimer

-Skolebarn bør ikke få flere undervisningstimer per dag. Å øke time-tallet med hele 23 timer i uka, er vi imot. Det er innholdet i undervisningstimene som er viktig. Det sier 1. nestleder Anne Enger i Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) til Nett Kvinner & familie.
Les mer


Pensjonspoeng til
hjemmeværende

(Nett Kvinner & familie) Kilder i pensjonskommisjonen bekrefter overfor Dagens Næringsliv at kommisjonen arbeider med et forslag om å gi mer pensjonspoeng til dem som lar være å jobbe mens barna er små. Det skriver NRK.no på sine nettsider i dag.
Les mer


Sæbønes leder for Statens
barnevern og familievern

Barne- og familiedepartementet har tilsatt tidligere ordfører i Oslo kommune, Ann-Marit Sæbønes, som direktør for Statens barnevern og familievern (SBF). Staten overtar fylkeskommunenes ansvar innen barnevernet og familievernet 1. januar 2004.Departementet mottok 2.800 søknader til de nye stillingene i Statens barnevern og familievern.
Les mer


Flere kvinner enn menn
med høyere utdanning

Flere kvinner enn menn har universitets- eller høyskoleutdanninger på inntil fire år som høyeste fullførte utdanning, mens flest menn har lengre høyere utdanninger, melder Utdannings- og forskningsdepartementet .
Les mer


Billigere barnehager

Det er registrert nedgang i barnehagesatsene. Den gjennomsnittlige maksimumssatsen i kommunale barnehager er i underkant av 3 000 kroner mens minimumssatsen er noe under 1 500 kroner. Det melder Statistisk Sentralbyrå.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80