I dag legges frem en sjokkrapport om blinde og døve barn i Norge. Rapporten viser at tre ganger så mange blinde og døve barn er utsatt for seksuelle overgrep sammenlignet med andre funksjonsfriske barn. Overgrepene blir sjelden oppdaget, skriver Dagsavisen.

Av Wenche Solberg-Hansen

Det er seniorforsker Marit Hoem Kvam i SINTEF Unimed som legger frem resultatet av sine studier om seksuelle overgrep mot blinde og døve barn i Norge. Det skjer i dag, på den internasjonale dagen for forebygging av seksuelle overgrep mot barn.

Hoem Kvams studier viser at hvert fjerde blinde eller døve barn er utsatt for grove og gjentatte seksuelle overgrep. En av tre opplever grov vold under ovegrepet. Studiene bygger på spørreskjema som er besvart av nærmere 1.000 døve og blinde.

Oppdages sjelden
Sammenlignet med tall fra Folkehelsa om seksuelle overgrep mot funksjonsfriske barn, er antallet tre ganger høyere. De aller fleste er utsatt i alderen tre til 16, år. Overgrepene blir sjelden oppdaget, skriver Dagsavisen.

Seniorforskeren i SINTEF har i samarbeid med Redd Barna arbeidet med dette teamet siden 1995. I 1996 offentliggjorde Marit Hoem Kvam sin første rapport om utenlandsk forskning på seksuelle overgrep mot funksjonshemmede barn.

Motstand fra folk
-Jeg opplevde en veldig motstand da jeg la frem rapporten. Folk ville ikke vite om dette, og trodde ikke det var slik i Norge, sier Hoem Kvam til Dagsavisen.

Det som overrasket Hoem Kvam var det store omfanget av overgrep og at så mange døve gutter var utsatt for de groveste og mest alvorlige overgrepene som samleie. Halvparten av overgrepene mot døve gutter ble utført av andre døve.

Er lydige
-Ved en funksjonshemning som døvhet eller synshemming ser vi ikke signalene på seksuelle overgrep. Dette er barn som veldig ofte stoler på overgriperen og de har lært å være lydige.

De vet i svært liten grad hva som skjer med dem, sier seniorforsker Marit Hoem Kvam til Dagsavisen.

Hjemmefra
En viktig årsak til at så mange blinde og døve barn er utsatt for seksuelle overgrep, er ifølge forskeren at barna er ofte hjemmefra på spesialskoler, og barn som er mye borte fra foreldrene har behov for kontakt.

-Det kan derfor tenkes at ansatte og medelever ved døveskoler forgrep seg mot disse. 60 prosent av de døve bodde på internater i skoletiden, sier Hoem Kvam til Dagsavisen.

Ingen hjelp
Forskeren uttaler til avisen at hun er svært frustert over at det fortsatt ikke finnes noen muligheter for terapi for funksjonshemmede barn som er utsatt for overgrep.

-Det har vært snakket om i årevis, men ingenting skjer, sier Hoem Kvam til Dagsavisen.

Over 400.000
Ifølge tall fra Norges Døveforbund og Norges Blindeforbund har mer enn 400.000 mennesker en synshemming i Norge i dag. Rundt 1.000 er helt blinde. Hvert år fødes det rundt 50 barn med sterk synshemmig.

Mer en 400.000 mennesker har nedsatt hørsel i Norge i dag. Ca. 4.000 av disse er tegnspråkbrukende døve. Hvert år fødes det rundt 150 sterkt tunghørte og 30 døve barn. Hundrevis av barn har i tillegg til å være blind eller døv, andre funksjonshemminger.

Kilde:Dagsavisen