Sivilombudsmannen uttrykker støtte til Oslo-læreren Jan-Rune Lund, som for tre år siden fikk påtale av Oslo kommune for å ha sagt sin mening i et radioprogram, skriver Journalisten.

Av Wenche Solberg-Hansen

Det er ikke uvanlig i private og offentlige bedrifter at arbeidstakere må undertegne lojalitetskontrakter med sin arbeidsgiver og må innhente tillatelse fra sine overordnede for å kunne si sin mening til mediene.

Men skal vi tolke Sivilombudsmannens mening, tilhører slike holdninger fortiden Sivilombudsmannen har slått fast at arbeidsgivere som reagerer med ordensstraff overfor frittalende medarbeidere, kan virke som en trussel mot den kontroll og åpenhet som forvaltningen skal være omgitt med.

Tjenestepåtale
Det var høsten 2000 at Oslo-læreren Jan-Rune Lund uttalte seg kritisk om forholdene på Lysejordet skole. Dette førte til tjenestepåtale fra arbeidsgiveren, etter følgende argumentasjon:

“Det legges til grunn at Lund uten å innhente tillatelse fra sine overordnede har uttalt seg kritisk til pressen om forholdene ved sin arbeidsplass, Lysejordet skoles fritidsordning. Dette anses som brudd med den ansattes lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver.”

Men den frittalende Lund godtok ikke Oslo kommunes argumentasjon om at han hadde vært illojal mot sin arbeidsgiver. Han la saken frem for Sivilombudsmannen og sivilombudsmann Arne Fliflet er nå klar i sin kritikk av Oslo kommune:

Frimodighet er viktig
“Åpenhet i virksomheten og tjenestemennenes frihet til å ytre seg bidrar til en effektiv kontroll med virksomheten. Beskyttelse av tjenestemenns adgang til å uttale seg og deres frimodighet er derfor viktig.

Å reagere med ordensstraff vil etter forholdene kunne virke som en trussel mot den kontroll og åpenhet som forvaltningen skal være omgitt med.”

Jan-Rune Lund sier i en pressemelding at han “forventer nå at tjenestepåtalen oppheves og at etaten følger regelverket”, skriver nettavisen Journalisten.

Kilde: Journalisten