Statssekretær i Barne- og familiedepartementet, Hans Olav Syversen (KrF), kåret i dag Eidskog til årets barne- og ungdomskommune. De fikk utmerkelsen for sitt helhetlige arbeid over og ungdom.

Dette er en ny pris som deles ut for første gang i år. 28 kommuner fra hele
landet søkte om å få utmerkelsen. En egen jury nedsatt av Barne- og
familiedepartementet har stått for utvelgelse av kommune.

Juryens begrunnelse for valget av Eidskog er at kommunen er i forkant på
flere områder. De har en helhetsstrategi i forhold til arbeidet med å sikre barn
og ungdom et godt oppvekstmiljø.

Kommunen forplikter seg overfor sine borgere på områder som helse,
boligtomter og barnehageplass. De har gjort mye for å få til en god dialog med
barn og ungdom.

Blant annet har leder og nestleder i barne- og ungdomsrådet møte- og talerett
i kommunestyret. Juryen vil spesielt framheve:

  • Eidskog kommune har i flere år vært en
    foregangskommune på skoleutvikling
  • Kommunen vil satse sterkere på helsestasjonen som et
    lavterskeltilbud og møteplass i nærmiljøet
  • Ungdommens hus er et møtested for ungdom mellom 13 og 19 år og skal være
    en kraftstasjon for unges tanke og skaperkraft

Utvelgelsen er gjort av en jury bestående av: Barneombud Trond Waage, leder
av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Alise Narjord,
tidligere leder av Ungdommens demokratiforum Maren Hersleth Holsen, og forsker
Yngve Carlsson.

Kåringen av årets barne- og ungdomskommune er et ledd i oppfølging av
Stortingsmelding nr. 39 (2001-2002) Oppvekst- og levekår og ungdom i
Norge. Juryens begrunnelse for valg av Eidskog er lagt ved i sin helhet.

Begrunnelse
Denne kommunen har gjennomført endringer på
en rekke områder. På noen områder er de først ute i Norge, på andre felter er de
blant de første.

Endringene er samtidig ledd i en helhetsstrategi hvor de enkelte brikker
henger sammen med andre brikker. En helhetlig tenking kommer tydelig til uttrykk
i deres oppvekstplan for årene 2003 – 2006.

Denne tverrsektorielle planen har en rekke visjoner og handlingsgrep som vil
sikre et godt samarbeid. Kommunen er nytenkende. Slagordet for oppvekstplanen
er: Vi tør å handle annerledes.

Og det viser de gjennom å være i helt i forkant på flere områder. De får til
koblingen mellom å være visjonær og handlingsdyktig.

Kilde: Barne-
og familiedepartementet