Fylkesmannen i Østfold vil hjelpe forbrukerne med å finne fram til produsenter og butikker med økologiske produkter. Det er opprettet en ny nettside som gir oversikt over dagligvarebutikker som skal ha økologisk utvalg. Du kan se hvor du kan handle økologiske matvarer i Østfold fylke. COOP er best i klassen.
Det er COOP og Meny-butikker som har best utvalg i økologiske varer i
Østfold. Det er flest COOP-butikker med økologisk mat, viser oversikten fra
Fylkesmannen i Østfold.

Her finner du også informasjon om økologiske gårdsbutikker, økologiske
abonnementsordninger og oversikt over økologiske kjøttprodusenter.

Oppdaterte lister
I løpet av november vil siden bli
oppdatert med en mer detaljert liste over hvilke butikker som har økologiske
varer, samt hvilke økologiske varer de har.

Fylkesmannen i Vestfold  er også opptatt av
å fortelle forbrukerne om hvem som er størst på omsetning av økologisk
frukt og grønt i fylket.

Meny størst
Menybutikken Fusdahl på Teie er størst. Menybutikken på Teie
har dermed passert Ultra Bryn i Oslo, som er en av de største varehusene i
Norgesgruppen.

Mye av årsaken ligger i innsatsen til butikkansatte som sørger
for riktig plassering i butikken, god merking og bredt utvalg.

Økt kunnskap om økologisk produksjon blant butikkpersonalet, sammen med
riktig plassering og god merking, er avgjørende for et økende salg av økologiske
varer.

Frukt- og grøntansvarlig på Meny Fusdahl gjør en flott jobb med presentasjon
av frukt og grønt. Denne innsatsen har nå gitt gode resultater, skriver
Fylkesmannen i Vestfold på nettsidene.

Nasjonal satsingsområde
Økologisk landbruk er et nasjonalt satsingsområde,
der målet er at ti prosent av det totale jordbruksarealet i Norge skal være
omlagt til økologisk drift innen 2010.

Fylkesmannen har ansvar for utarbeidelse og oppfølging
av fylkesvise handlingsplaner, koordinerer innsatsen i fylket og fordeler penger
til konkrete tiltak. Fylkesmannen samarbeider med ulike grupper for å nå de
nasjonale målene.

Søk Debio

Her
finner
du økologiske matvarer i Østfold

Kilde: Fylkesmannen
i Østfold

Kilde:Fylkesmannen
i Vestfold