Det er mindre gift i frukt, grønnsaker, korn og barnemat. Det viser stikkprøver som Statens næringsmiddeltilsyn har tatt fra grossister, burikker og produsenter. Det skriver nettstedet Matportalen.

Grenseverdiene for plantevernmidler er overskredet i knapt 30 av stikkprøvene
tatt av frukt og grønnsaker i år. I hele fjor var det tre ganger så mange
overskridelser, skriver Adresseavisen.

-Vi ingen god forklaring på den kraftige nedgangen. Men en del av årsaken kan
være at matvarebransjen stiller strengere krav til de norske og utenlandske
leverandørene, sier førstekonsulent Marianne Tomtum i Statens
næringsmiddeltilsyn til Adresseavisen.

Som del av et landsdekkende overvåkningsprogram tas stikkprøver av frukt,
grønnsaker, korn og barnemat. Prøvene tas av lokale næringsmiddeltilsyn ukentlig
fra blant annet grossister, butikker og produsenter.

Det samles inn rundt 2500 prøver. I år undersøker det for om lag 200 stoffer.
Næringsmiddeltilsynet har i år sett spesielt på frukt og grønnsaker som
importeres fra Asia til innvandrerbutikker i Norge.

I disse varene er det tidligere funnet en del, men i årets stikkprøver er det
funnet bare et fåtall med verdier over det tillatte.

Kilde: Statens
næringsmiddeltilsyn