Nærmere 60 prosent av Norges befolkning kjøper
sjelden eller aldri økologiske varer. Bare 11 prosent kjøper økologisk alltid
eller så ofte de får tak i. Men hvorfor tar ikke salget av?

Folk er visst ikke så opptatt av økologisk mat.
Bare én prosent av det norske matvaremarkedet dekkes av økologiske varer. Hvorfor gir vi blanke?,
spør forskning.no i en artikkel.

I løpet av Matforsks temadag om økologisk mat viste det seg at selv ikke
ekspertene er enige, skriver forskning.no. Dårlig tilgang? – Media, myndigheter
og næringsliv påstår at det er mangel på interesse fra forbrukerne, sier Gunnar
Vittersø fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), men etterspørsel
oppstår ikke i vakuum.

Introduksjon av nye varer krever aktiv markedsføring. Vittersø mener at
tilgjengeligheten rett og slett har vært for dårlig, og at produsenter og
butikker ikke har vært flinke nok til å markedsføre produktene sine.

Pris?
Kjetil Gundersen fra Gastronomisk institutt vet
ikke om noen kokker som er negative til økologisk mat. Han mener det ofte er
stor forskjell på kvaliteten mellom økologiske og konvensjonelle varer, men det
gjelder definitivt også for prisen.

Thomas Dyrnes fra Alternativ mat snakker varmt for tollreduksjoner på import
av økologiske produkter, men Thron Soma fra Statens nærings- og
distriktsutviklingsfond (SND) er uenig.

-Kundene må heller lære å forholde seg til prisforskjeller på mat, betale mer
og få høyere kvalitet, mener han. Det store spørsmålet er kanskje hva det
egentlig er man punger ut for, når man velger økologisk.

Smak?
Matforsk har gjennomført en undersøkelse i
samarbeid med Statens landbruksforvaltning hvor de vurderte gulrøtter, kålrot og
poteter med bind for øynene. Det viste seg at bare potetene hadde nevneverdig
smaksforskjell mellom økologisk dyrkede og vanlige varianter.

Hvorfor skal forbrukerne da lete byen rundt etter slappe økologiske vekster
til stiv pris. Samvittighet? Økologisk mat skal produseres uten kunstgjødsel,
giftige sprøytemidler og genmodifiserte organismer.

Kunstgjødselproduksjon krever en hel masse energi, og ingrediensene, som
utvinnes fra olje og mineraler, er ikke fornybare. I tillegg må det ferdige
produktet transporteres rundt over hele kloden.

Bedre vilkår
Forbudet mot giftige sprøytemidler reduserer
utslipp av miljøgifter i naturen, og dessuten har forskning vist at mer allsidig
drift gir et større biologisk mangfold i åker og eng. Det finnes også forskning
som tyder på at innholdet av antioksidanter kan være større i økologiske varer.

Husdyra i
økologisk landbruk får større plass og bedre livsvilkår. De knasker mindre antibiotika, og det finnes
undersøkelser på melkekyr som viser at de har færre produksjonssykdommer.

Økologiske produkter har utvilsomt en kraftig aroma av
god samvittighet. Og den smaken er det kanskje mange som er villige til å betale
noen ekstra kroner for.

Kilde: Statens
næringsmiddeltilsyn

Les
hele saken på forskning.no