Regjeringen foreslår endringer i regelverket om arbeidsgivers skattefrie dekning av utgifter til bedriftsbarnehageplass for ansattes barn.
Det sentrale i forslaget er
at det legges opp til å fjerne kravet til foreldrebetaling.

I tillegg er det foreslått enkelte forenklinger av forskriften.
Finansministeren har orientert stortingets finanskomité om endringene som vil
bli foretatt i forskriften.

Les brevet til Finanskomiteen her . Det legges til grunn at det var en klar
hensikt med barnehageforliket å fjerne kravet til foreldrebetaling med virkning
fra 2004.

I tillegg er det ønskelig med en forenkling av regelverket. Forenklingene som
er foreslått vil ikke få vesentlig betydning for det materielle innholdet av
forskriften. Forslaget er i tråd med avtalen som ble inngått i forbindelse med
revidert nasjonalbudsjett 2003.

Kilde: Finansdepartementet