Er det noen som fortjener hedersbetegnelsen Ildsjel, så er det Bente Nygård fra Nannestad i Akershus. Sist fredag ble hun hedret for sitt arbeid i flere ti-talls år for Norges Kvinne- og familieforbund, tidligere Norges Husmorforbund. Det var en særs fortjent ildsjel som mottok Ildsjelen fra Det Kongelige Selskap for Norges Vel i Sandvika utenfor Oslo.

Tekst: Wenche
Solberg-Hansen

Det var forbundslederen i Norges Kvinne- og familieforbund, Bjarnhild
Hodneland, som delte ut hedersbevisningen, en skulptur i blått glass som er
utformet og laget av kunstneren Nico Widerberg og produsert av Hadeland
Glassverk.

Ildsjelen er et synlig bevis for et brennende engasjement og tildeles
personer som har utført ærefull organisasjonsinnsats innen politikk, kultur,
idrett, friluftsliv eller lignende. Innsatsen må være spesiell, og ha gitt
positive resultater eller ført til varige og positive endringer for det området
det gjelder.

Flere tillitsvalgte
Ildsjelen ble lansert 21. mai i år
og flere tillitsvalgte i Norges Kvinne- og familieforbund har mottatt Ildsjelen.
Liv Svendsen fra Stavanger var en av de fem første prismottakerne som ble hyllet
ved en festtilstelning på Det Norske Teatret i Oslo.

Helt siden sine unge dager har Liv Svendsen stilt opp for andre, alltid i det
stille uten å kreve noe oppmerksomhet rundt sin egen person. 16. september i år
fikk Jorid Klette Berg fra Namsos Ildsjelen for sitt arbeid for Norges Kvinne-
og Familieforbund.

Hun er en brobygger i kommunen Mosvik og gjennom en kvinnealder har hun fått
innbyggerne i kommunen til å oppleve utvidet kunnskap og trivsel gjennom sitt
studieringvirksomhet.

Brennende innsats
Etter en brennende innsats for Norges Kvinne- og familieforbund gjennom
flere ti-talls år, fikk Bente Nygård fra Nannestad sin fortjente Ildsjel
sist fredag.

Hun har lagt ned et enormt arbeid for frivillig arbeid, økonomi, kultur,
kurs, informasjon- og mediearbeid, konferanser, foredrag og studievirksomhet i
Norges Kvinne- og familieforbund.

Bente Nygård er primus motor i forbundet og har satt i gang
dugnadsinnsats helt utenom det vanlige. Hun representerer kontinuitet, har et enormt
nettverk og har en helt spesiell evne til å engasjere andre i arbeidet rundt seg.

Ante ingen ting
-Jeg ante ingen ting om hva som skulle foregå
fredag kveld. Jeg hadde bare fått beskjed om og ikke gjøre noen avtaler, måtte
“holde av” kvelden fordi noen gjerne ville treffe meg. Bestemmelsesstedet kjente
jeg heller ikke til, men det skulle vise seg å være Emma Hjort i
Sandvika. 

Ikke ante jeg at Akershus krets skulle arrangere lagskonferanse med 45
påmeldte medlemmer og at jeg var hedersgjesten den kvelden.

Det kom som veldig overraskende og da jeg måtte reise meg opp for å motta Ildsjelprisen av
forbundsleder Bjarnhild Hodneland, ble jeg målløs. Ildsjelen viser at
noen setter pris på det arbeidet jeg har gjort og gjør, uttalte en rørt og
stolt prisvinner, Bente Nygårds, til Nett Kvinner & familie.