-Det er uhørt av norske kommuner å sette opp prisene på skolefritidsordningen (SFO).Det er småbarnsforeldre som rammes økonomisk. Det er de som må betale regningen ehageforliket. Dette kan vi ikke godta. Vi er imot fri prisfastsettelse på SFO. Regjeringen må gripe inn, sier forbundsleder Bjarnhild Hodneland i Norges Kvinne- og familieforbund.

Tekst: Wenche
Solberg-Hansen

Det var i går Aftenposten

rettet søkelyset på prisøkningen
i  skolefritidsordningen. Samtidig som Stortinget tvinger igjennom et tak for hva
en barnehageplass kan koste, oppheves pristaket i SFO.

I flere kommuner har prisene økt med opptil 20 prosent. Kommunen sender regningen
på barnehageforliket til foreldre som har barn i SFO, skriver
Aftenposten. 

-Det er våre folkevalgte på Stortinget som
har sørget for denne prisøkningen. Stortinget har opphevet pristaket
i skolefritidsordningen og dermed kan kommunene øke prisene. Det er uhørt,
mener forbundsleder Bjarnhild Hodneland i Norges Kvinne- og familieforbund. 

Småbarnsforeldre rammes
-Det er småbarnsforeldre som rammes økonomisk. Det er de
som må betale regningen ehageforliket. Dette kan vi ikke godta. Vi er imot
fri prisfastsettelse på SFO. Regjeringen må nå gripe inn, sier Hodneland. 

Gjennom nye forskrifter kan våre folkevalgte sette et pristak
på ordningen påpeker. Hodneland. Hun mener endrede regler for foreldrebetalingen på
SFO rammer økonomisk svake grupper.

Barna taper
-Ja, det er til syvende og sist barna som blir de store taperne når
foreldrene ikke har råd til å betale skolefritidsordningen. Det er store
grupper som rammes.

Det er innvandrere,
aleneforeldre, sosialklienter, arbeidsledige, uføretrygdede, attføringstrygde, funksjonshemmede og syke med dårlig råd, prisøkningen går utover, opplyser forbundslederen
i Norges Kvinne- og  Familieforbund.