Miljøvernminister Børge Brende foretok i går den høytidelige åpningen av Møysalen nasjonalpark og Møysalen landskapsvernområde i Vesterålen ved å kløyve ved.

-Det finnes ikke maken til dette landskapet noe sted i Norge… kanskje ikke
i hele verden. Dette er som et eventyrlandskap, et Soria Moria, sa
miljøvernminister Børge Brende da han torsdag offisielt åpnet Møysalen
nasjonalpark i Vesterålen.

Storslagent, kontrastfylt, frodig og friskt: Det var en svært fornøyd
statsråd som torsdag kunne erklære Norges 20. nasjonalpark for offisielt åpnet,
til stor glede for flere grunneiere, ordførerne fra de tre kommunene Hadsel,
Lødingen og Sortland kommuner, Fylkesmannen i Nordland og andre interesserte som
hadde tatt turen innover Øksfjorden til Vestpollen hvor åpningen fant sted.

Fjordene og de kystalpine terrengformasjonene i Møysalen-området
representerer natur og landskapstyper som i liten grad er vernet tidligere. –
Dette er det siste store området i regionen som er lite berørt av tyngre
tekniske inngrep. Vernet vil heller ikke medføre noen ekstra begrensninger i
forhold til jakt, hav- og ferskvannsfiske eller høsting av tang, sa
miljøvernministeren.

Han viste til at Møysalen nasjonalpark er leveområde for oter og flere
rovfuglarter. Vernereglene er utformet slik at ikke vil vanskeliggjøre
reindriften i området. Den sterke blandingen av samisk og norsk kulturpåvirkning
bidrar til å gi området økt kulturhistorisk verdi.

Områder med færrest inngrep og størst verneverdi er vernet som nasjonalpark
mens områder med større grad av menneskelig påvirkning vernes som
landskapsområde. Til sammen er 118 kvadratkilometer vernet i Møysalen
nasjonalpark og Møysalen landskapsver

Forfatter: Miljøverndepartementet

http://odin.dep.no/md/norsk/tema/biomangfold