Lavpriskjedenes ansatte yter stort sett god service- hvis kundene da finner noen å henvende seg til! I en fjerdepart av butikkene er det ingen å spørre, utenom den som sitter i kassa. En av fire kjøledisker er for varme – og tilbudet økologiske matvarer er et sørgelig kapittel i tre av kjedene.

Tekst: Bente Nygård

Bare Coop er et hederligt unntak, men også i deres butikker er Debio
vanskelig å finne. Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) foreslår, at
kjedene lager en tynn diagonallinje på hyllemarkøren for alle øko-produkter.

I tre store oppslag i juli, har avisen Nationen satt søkelys på en
dagligvareundersøkelse som forbundet har foretatt i samarbeid med Nationen.
K&F-medlemmer i hele landet, fra Finnmark i nord til Rogaland i sør, har i
løpet av våren og sommeren besøkt drøyt 100 butikker i lavpriskjedene Coop PRIX,
Rimi, Rema 1000 og Kiwi.

Undersøkelsen belyser kjedenes satsing på kvalitet, service og økologiske
matvarer. Den er foretatt i en normal handlesituasjon og speiler hvordan vanlige
forbrukere oppfatter den enkelte butikk. Den kan ikke sammenlignes med
undersøkelser foretatt av for eksempel Statens Næringsmiddeltilsyn.

Bevisste forbrukere
Forbundsledelsen i Norges Kvinne- og
Familieforbund, har kommentert undersøkelsen i Nationen, og mener at
lavpriskjedene må ta kundenes ønsker mer på alvor.

-I dag får du noenlunde like produkter over alt. Det er servicen og
punktligheten som utgjør forskjellen, og som avgjør om vi velger en butikk
framfor en annen. Det må være et tillitsforhold mellom kunde og butikk. Vi kan
ikke bruke den tilmålte handletiden til å kontrollere. Det har vi betalt
butikkene for å gjøre. De har ansvaret for å drille personalet sitt. Dette
ligger i prisen og avtalen mellom butikken og kunden, sier forbundsleder
Bjarnhild Hodneland til Kvinner & familie.

Viktig sak
Hun mener den norske forbrukeren er bevisst
og flink til å følge med, og det skal kjedene være glade for når de satser på så
lite betjening som det denne undersøkelsen viser at de gjør. Matkvalitet har
alltid vært en viktig sak for Norges Kvinne- og familieforbund, og det er
naturlig at forbundet er med på en slik undersøkelse. I tillegg er medlemmene et
tverrsnitt av befolkningen. Forbundet har medlemmer fra alle aldersgrupper,
yrker, og sosiale lag og er en landsdekkende organisasjon.

-Undersøkelsen har blant annet vist at 30 prosent av lavprisbutikkene har
råtten frukt og grønt, og at hver fjerde butikk har for varme kjøledisker.
Nygård mener butikkene må skjerpe seg. Dette er problemer bransjen må ordne opp
i. Vi må dessuten holde på prinsippet om det skal være et termometer i hver
kjøledisk, slik at kunden selv kan se, forteller Bjarnhild Hodneland.

Norge en sinke i Europa
Hodneland mener det er en klar
kommunikasjonssvikt mellom kjedene og forbrukerne når det gjelder økologisk mat,
og krever at butikkjedene må ta dette mer på alvor.

-Butikkene har et altfor enkelt resonnement. Det viser at de er arrogante, og
ikke gidder å ta utfordringen. Vi vet at folk ønsker økologisk mat, men de har
gitt opp å få ta i det. det er derfor de ikke spør etter det, påpeker
Hodneland.