Mandag 29. september blir det holdt et åpent møte på hotel Norrøna i Oslo der temaet bl.a. er de skadevirkninger tannfyllingsmaterialet amalgam kan medføre for foster, ammende mødre og barn.

Arrangør er Forbundet Tenner og Helse ( FTH), og blant innlederne er
Bjarnhild Hodneland som tidligere har støttet kravet om et forbud mot amalgam.

I likhet med mange andre mener hun det ikke er tilstrekkelig med strengere
retningslinjer for tannfyllingsmaterialer, noe som ble innført 1.juli.

Møtet begynner kl.19 – og tidligere på dagen vil FTH ha en nasjonal markering
ved ulike kjøpesentra med informasjon, utdeling av brosjyrer og muligheter for å
tegne rimelig medlemskap.

Datoen 29. september er den kjente og populære svenske sangeren Gunnar
Wiklunds dødsdag. Han var en av de første i Skandinavia som tok opp kampen mot
kvikksølvforgiftning fra amalgam. Selv døde han i 1989, bare 54 år
gammel.