Stavanger og Sandnes får samlet inntil 500 000 kroner for å utvikle et samarbeidsprosjekt rettet mot unge asylsøkere og flyktninger på kultur- og fritidsområdet. Dette opplyste Barne- og familieminister Laila Dåvøy, da hun åpnet Storbykonferansen 2003 i Stavanger i dag.

Samarbeid mellom Stavanger og Sandnes: 500 000 til samarbeidsprosjekt rettet
mot unge asylsøkere og flyktninger Stavanger og Sandnes får samlet
inntil 500 000 kroner for å utvikle et samarbeidsprosjekt rettet mot unge
asylsøkere og flyktninger på kultur- og fritidsområdet. Dette opplyste Barne- og familieminister Laila
Dåvøy, da hun åpnet Storbykonferansen 2003 i Stavanger tirsdag.

-Unge asylsøkere og flyktninger er en spesielt sårbar gruppe der vi har et
stort ansvar både overfor den enkelte og overfor kommunene. Mange føler seg
ensomme og strever med å få innpass i ulike sosiale sammenhenger.

De unge trenger et sosialt nettverk. Deltakelse i fritidsaktiviteter må
defineres som en viktig oppgave på lik linje med bo- og skoletilbud. Det er i
felles interesse at unge asylsøkere og flyktninger trives og blir boende i
kommunen, påpeker Dåvøy.

Arbeid og innsats rettet mot unge asylsøkere og flyktninger,
er hovedtema på årets storbykonferanse som fortsetter onsdag. Barne- og
familieminister Laila Dåvøy sier at antallet enslige mindreårige asylsøkere de
senere årene har vært økende. Derfor er gode modeller for integrering, blant
annet gjennom kultur- og fritidsaktiviteter av stor interesse.

Rogaland har en relativt stor andel unge asylsøkere og flyktninger, og
Stavanger kommune er en av de mest erfarne kommunene i arbeidet med enslige
mindreårige. Byene Stavanger og Sandnes omfattes av tilskuddsordningen
Ungdomstiltak i større bysamfunn og inviteres derfor til å sette i gang et slikt
prosjekt.

-I disse dager gir vi ut et erfaringshefte over tiltak og prosjekter rettet
mot utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø i de ti bykommunene som omfattes av
vår storbyordning. Jeg er sikker på at flere av metodene som beskrives i heftet
kan benyttes overfor utsatt ungdom i mange andre kommuner, sier Laila Dåvøy.

Kilde Barne- og Familiedepartementet

http://odin.dep.no/bfd/norsk/aktuelt/pressem