20 000 funksjonshemmede har det siste året forsvunnet ut av det norske arbeidsliv. Det viser en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå.

Assisterende generalsekretær i Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon, Jarl Ovesen, mener dette er skremmende tall. Bare 4000 av de
20 000 som er forsvunnet ut av arbeidslivet, er registrert som arbeidssøkende.

Jarl Ovesen tror at mange funksjonshemmede gir opp på grunn av
tøffe kår i arbeidslivet. Ifølge Ovesen er det blitt strengere regler for
å få attføring. Det fører til at færre funksjonshemmede kommer i arbeid og velger i
stedet å bli uføretrygdet.

Bjarne Håkon Hanssen, Arbeiderpartiets sosialpolitiske
talsmann, sier at det må settes i verk en rekke tiltak for å hjelpe de
funksjonshemmede ut i jobb igjen, blant annet å styrke Aetat.

-Vi må se på et vell av tilskuddsmuligheter, der
man stimulerer det å være i jobb fremfor å være på trygd.
Det er både lønnsomt for den enkelte og for samfunnet, sier Hanssen til NRK.

SVs Karin Andersen mener regjeringen må gjøre mye mer for å få
de funksjonshemmede ut i arbeid igjen.

-Det ene er at man må gi kommunene og offentlig etat beskjed om å ansette
folk, ikke si opp folk slik de gjør i dag. Vi må også stoppe den midlertidige
uføretrygdingen som regjeringen går inn for, slik at det ikke blir lønnsomt for
folk å bli varig uføretrygdet, sier hun. ( Kilde NRK)

http://www.nrk.no/nyheter/okonomi