Innbyggerne i kommunen har fått rett til å sette dagsorden i kommunestyret. Dette vedtok Stortinget i sommer, da den gav innbyggerne initiativrett etter forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Kommuneloven pålegger
nå kommunestyret å ta stilling til et forslag som blir fremmet av
et visst antall innbyggere i kommunen. Kommuner med mer
enn 15 000 innbyggere må ha en oppslutning fra minst 300 innbyggere.

I mindre kommuner kreves det støtte fra 2 prosent av befolkningen.
Innbyggerinitiativet betyr at innbyggerne kan sette politiske spørsmål de er
opptatt av på den politiske dagsorden. At kommunestyret må ta stilling betyr
ikke at det har plikt til å være enig eller å vedta forslaget.

Det kan for eksempel vedta at forslaget skal behandles videre i
administrasjon eller underliggende organer. Eller det kan nedstemme forslaget.
Poenget er at kommunen blir tvunget til å ta stilling. Den kan ikke legge saken
vekk. Forslaget skal behandles innen seks måneder etter at det er fremmet.

Styrket lokaldemokrati
-Når innbyggerne selv får muligheten til å fremme saker for kommunestyret
håper jeg at interessen for lokaldemokratiet blir styrket, sier kommunalminister
Erna Solberg. Innholdet i forslaget må naturlig nok gjelde kommunenes
virksomhet.

Men det er uten betydning om oppgavene er lovpålagt eller om kommunen utfører
dem frivillig. Initiativretten gjelder tilsvarende for fylkeskommunen. Kravet om
oppslutning er satt til 500 av innbyggerne i fylket.

Forfatter: Kommunal- og regionaldepartementet.

http://odin.dep.no/krd/norsk/aktuelt/