(Nett kvinner & familie): Barne- og familiedepartementet i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen (BUFA), arrangerer 28.-29. oktober i år Barne- og ungdomskonferansen 2003 i Oslo Kongresssenter i Folkets Hus i Oslo. Konferansens målgruppe er frivillige organisasjoner, kommunepolitikere, kommuneansatte, ungdom, fylkesmenn og fylkeskommuner.

Tekst: Wenche
Solberg-Hansen

Arbeider du med barne- og ungdomspolitikk for kommunesektoren? Sett av dagene
28.- 29. oktober. Da arrangeres årets viktigste konferanse om oppvekst i
kommune-Norge. Tema for konferansen er samspill og samarbeid om en god barne- og
ungdomspolitikk i kommunene. Sste påmeldingsfrist er 19. september.

Stortinget behandlet nylig behandlet den første samlede meldingen om barne- og
ungdomspolitikk, St.meld. nr. 39 (2001- 2002) Oppvekst- og levekår og
ungdom i Norge. Som ledd i oppfølging av meldingen skal det arrangeres en fast
årlig konferanse om barne- og ungdomspolitikk for kommunesektoren.

Barne- og familiedepartementet har gleden av
å invitere til den aller første barne- og
ungdomskonferansen. Stikkordet for årets konferanse er samspill og samarbeid om en god barne-
og ungdomspolitikk i kommunene.

Gjennom innlegg i plenum og parallellseminarer vil ungdom, politikere,
fagfolk, forskere og representanter fra frivillige organisasjoner rette søkelys
mot det kommunale barne- og ungdomsarbeidet. Departementet håper at riktig
mange har anledning til å sette av disse to dagene til årets viktigste
konferanse om oppvekst i kommune- Norge! (Kilde Odin).