Aktuelt


Gratis medlemskap ut året


Les mer


Forbundet deltar på Arendalsuka


Les mer


God sommer!

Kontoret holder lukket hele juli måned. Om noe haster kan Mette Gunnari nås på tlf. nr. 95 85 75 09. Media kan kontakte forbundsleder Elisabeth Rusdal på tlf. 91 32 81 64. Vi ønsker dere alle en riktig god sommer!
Les mer


FNs INTERNASJONALE FAMILIEDAG 15. MAI


Les mer


Landsmøtet 2018

Informasjon om landsmøtet er nå lagt ut under Arrangementer øverst på den oransje linjen her på hovedsiden. Der ligger også påmeldingsskjema og forslagsskjema for valg til landsmøtet. Vel møtt til et inspirerende og interessant møte i oktober.
Les mer


Barnetrygden – viktig tilskudd for mange

For tiden pågår det en debatt rundt barnetrygden. Bakgrunnen for debatten er et forslag fra SV om at barnetrygden skal oppgraderes slik at den tar igjen etterslepet fra mange år tilbake. For mange familier er barnetrygden et viktig tilskudd. Vi har 98 000 barn som lever i familier under fattigdomsgrensen. Særlig for denne gruppen er ordningen viktig.
Les mer


Velkommen til verden – dessverre har vi ikke råd til å ta imot deg

Debatten brer om seg. Leserinnlegg av nestleder Wenche Rolstad om barselomsorgen i avisen Hadeland.
Les mer


Høring om Nasjonale faglige retningslinjer for svangerskapsomsorg

Les K&Fs høringssvar til Helsedirektoratet her.
Les mer


Skolemåltid/ernæring i hjem og skole

Norges Kvinne-og familieforbund arbeider blant annet for en innføring av skolemåltid ved alle skoler i landet. Er temaet skolemåltid/ernæring i hjem og skole viktig for deg? Meld deg inn i forbundet og bli med på vårt arbeide for å endre skolehverdagen til barn over hele landet.
Les mer


Kvinners helse – Gynekologi i Sogn og Fjordane

KVINNERS HELSE – Gynekologi i Sogn og Fjordane Med bakgrunn av at en ledig stilling som gynekolog i Helse Førde ikke skal lyses ut mister kvinner i Lærdal og Eid sitt tilbud. Bakgrunnen er innsparinger for å dekke kostnader ved bygging av nytt sykehus. Sogn og Fjordane krets har naturlig nok reagert på dette. I sin henvendelse til helse Førde skriver de: "Ope brev til styret i Helse Førde - Kvifor må kvinners helse alltid være salderingspost?"


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80