Aktuelt


FNs INTERNASJONALE FAMILIEDAG 15. MAI


Les mer


Landsmøtet 2018

Informasjon om landsmøtet er nå lagt ut under Arrangementer øverst på den oransje linjen her på hovedsiden. Der ligger også påmeldingsskjema og forslagsskjema for valg til landsmøtet. Vel møtt til et inspirerende og interessant møte i oktober.
Les mer


Barnetrygden – viktig tilskudd for mange

For tiden pågår det en debatt rundt barnetrygden. Bakgrunnen for debatten er et forslag fra SV om at barnetrygden skal oppgraderes slik at den tar igjen etterslepet fra mange år tilbake. For mange familier er barnetrygden et viktig tilskudd. Vi har 98 000 barn som lever i familier under fattigdomsgrensen. Særlig for denne gruppen er ordningen viktig.
Les mer


Velkommen til verden – dessverre har vi ikke råd til å ta imot deg

Debatten brer om seg. Leserinnlegg av nestleder Wenche Rolstad om barselomsorgen i avisen Hadeland.
Les mer


Høring om Nasjonale faglige retningslinjer for svangerskapsomsorg

Les K&Fs høringssvar til Helsedirektoratet her.
Les mer


Skolemåltid/ernæring i hjem og skole

Norges Kvinne-og familieforbund arbeider blant annet for en innføring av skolemåltid ved alle skoler i landet. Er temaet skolemåltid/ernæring i hjem og skole viktig for deg? Meld deg inn i forbundet og bli med på vårt arbeide for å endre skolehverdagen til barn over hele landet.
Les mer


Kvinners helse – Gynekologi i Sogn og Fjordane

KVINNERS HELSE – Gynekologi i Sogn og Fjordane Med bakgrunn av at en ledig stilling som gynekolog i Helse Førde ikke skal lyses ut mister kvinner i Lærdal og Eid sitt tilbud. Bakgrunnen er innsparinger for å dekke kostnader ved bygging av nytt sykehus. Sogn og Fjordane krets har naturlig nok reagert på dette. I sin henvendelse til helse Førde skriver de: "Ope brev til styret i Helse Førde - Kvifor må kvinners helse alltid være salderingspost?"


Les mer


Fødesituasjon i Bergen blir ikke bedre med budsjett kutt.

Artikkel i BT med Krestine Sørhaug, Silje Grande Molvik OG Anette Solheim Rødder: Det er vondt å være jordmor. Det er uakseptabelt å hele tiden skulle gå på akkord med egen yrkesetikk.


Les mer


Pressemelding – Statsbudsjett 2018 – Situasjonen for gravide og fødende kvinner bedres ikke – håpløst

Vi konstaterer at forholdene vi gang på gang har påpekt for gravide og fødende kvinner skal fortsette.
Les mer


Pressemelding – Lavinntektsfamiliene er statsbudsjettets store taper

Å fjerne skatteklasse 2 er virkelig å ramme barnefamilier som lever under fattigdomsgrensen. Når man samtidig ikke oppjusterer barnetrygden så må vi si at dette er nær sagt forkastelig. Fjerning av skatteklasse 2 vil ikke nødvendigvis tvinge flere ut i lønnet arbeid. Og hva med de familier der begge er i arbeid i lavtlønnsyrker?
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80