Aktuelt


Vil ikke regjeringen bekjempe fattigdom?

Leserbrev i avisen Hadeland: Vi i Norges Kvinne- og familieforbund er enige med Mizanur Rahaman når det gjelder at barnetrygden må økes. Vi mener at dersom regjeringen ville bekjempe fattigdom – og da særlig med vekt på barnefamiliene, så er det tragisk at de ikke oppjusterte barnetrygden.
Les mer


Saudi-Arabia inn i FNs Kvinnekommisjon VI VIL VITE HVA NORGE STEMTE

Norges Kvinne- og familieforbund reagerer sterkt på at ikke regjeringen vil offentliggjøre hvordan Norge stemte i forbindelse med at Saudi-Arabia ble valgt inn i FNs Kvinnekommisjon. Dette understreker vi i et brev til utenriksministeren nå i kveld. Vi er redd dette kan bety nok en stans i likestillingsarbeidet internasjonalt i verste fall et tilbakeskritt. Kvinnekommisjonen må ikke bli et sted for opplæring i likestillingspolitisk arbeid. Kommisjonen skal være aktiv pådriver i likestillingsarbeidet. Vi tenker «vend om i tide – det er ingen skam å snu» og håper regjeringen endrer syn på informasjon om norsk stemmegivning.
Les mer


Press mot pleiepengene

Kan livsvarig sykdom begrenses med tidskonto? Mange personer med kroniske og sjeldne diagnoser rammes av regjeringens foreslåtte innstramninger i pleiepengeordningen.
Les mer


Nå treffer du oss også via chat

Vi har nå opprettet en chat her på nettsiden vår. Dette for at det skal være lettere for medlemmer og andre å komme i kontakt med oss. Chaten er åpen fra kl. 900 til kl. 1500 fra mandag til torsdag. Beskjeder som sendes utenom åpningstiden blir besvart så snart vi er tilbake igjen.
Les mer


Kontantstøtten – i vinden igjen

Ikke uventet er debatten rundt kontantstøtten i gang igjen. Helt siden den ble foreslått og vedtatt har den vært utsatt for angrep. Opp gjennom årene så har vinklingen endret seg. Det eneste som har vært ganske så stabilt er at det er mye synsing, mange feil i argumentasjonen fra motstanderne om hvorfor ordningens tilhengere er for ordningen. Etter flere innlegg i Klassekampen finner jeg det nødvendig, både som en av de som skrev forslaget i sin tid og som leder av Norges Kvinne- og familieforbund (det tidligere Norges Husmorforbund) både da den ble vedtatt og nå i dagens storm.
Les mer


Mammografibussen vil ikke lenger komme til Hadeland og Valdres

Kreftregisterets offentlige mammografiprogram der kvinner mellom 50 og 69 år blir innkalt til screening hvert annet år er et flott og helseforebyggende tiltak som flere kvinneorganisasjoner i sin tid aktivt kjempet for å få til.
Les mer


Vi vil ha slutt på de uholdbare forholdene for fødende kvinner

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har i sitt arbeid fokus på familievelferd fra vugge til grav. Vi ser stadig en trend til at kutt og økonomiske innsparinger rammer kvinner og deres familier. En gruppe som sjelden er organisert og som dermed lett blir utsatt for slike tiltak er fødende kvinner og barselkvinnene. Vi er bekymret for den økende trenden vi ser med nedleggelse av lokalt fødetilbud. Liggetiden etter fødsel kortes ned. Begrunnelsen er at kommunens tilbud med helsestasjon og jordmødre overtar. Problemet er at det i økende grad er mangel på både utdannede helsesøstre og jordmødre.
Les mer


Forbundsleder intervjuet på Dagsrevyen om regjeringens forslag til økonomiske endringer for barnefamilier

Gratis barnehage vs. kontantstøtte og barnetrygd er regjeringens forslag, "Ja takk begge deler" mener Norges Kvinne-og familieforbund som ønsker fleksible ordninger for barnefamilier.
Les mer


Den verdifulle kompetansen til jordmødre må brukes i alle kommuner

Tilbudet til gravide og fødende kvinner er kritikkverdig mange steder i landet. Norges Kvinne- og famileforbund setter fokus på familievelferd til borgere i alle kommuner i landet vårt fra vugge til grav. Vi er bekymret for føde- og barseltilbudet når fødestuer legges ned, og tilgangen på jordmødre og helsesøstre ikke er bedre enn i dagens situasjon.
Les mer


Vi gratulerer !

Vi gratulerer vår kongelige beskytter prinsesse Astrid fru Ferner med 85-årsdagen.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80