Aktuelt


Nordiske kvinner yter viktige bidrag i utviklingen av gode samfunn gjennom sitt frivillige, ulønnede arbeid – dette må verdsettes


Les mer


Nordisk ministerråd må sikre bedre rammevilkår for de nordiske kvinneorganisasjonene


Les mer


Studieforbundet næring og samfunn


Les mer


Fredsprisutdelingen 10. desember


Les mer


Resolusjoner fra FOKUS


Les mer


Studieforbundet Næring og samfunn


Les mer


Momskompensasjon til frivillige


Les mer


Omsorg for barn kan gi høyere pensjon


Les mer


Nordens brev 2011


Les mer


10. mars – Nordens dag og K&F-dagen


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80