Aktuelt


Kontantstøtten – i vinden igjen

Ikke uventet er debatten rundt kontantstøtten i gang igjen. Helt siden den ble foreslått og vedtatt har den vært utsatt for angrep. Opp gjennom årene så har vinklingen endret seg. Det eneste som har vært ganske så stabilt er at det er mye synsing, mange feil i argumentasjonen fra motstanderne om hvorfor ordningens tilhengere er for ordningen. Etter flere innlegg i Klassekampen finner jeg det nødvendig, både som en av de som skrev forslaget i sin tid og som leder av Norges Kvinne- og familieforbund (det tidligere Norges Husmorforbund) både da den ble vedtatt og nå i dagens storm.
Les mer


Mammografibussen vil ikke lenger komme til Hadeland og Valdres

Kreftregisterets offentlige mammografiprogram der kvinner mellom 50 og 69 år blir innkalt til screening hvert annet år er et flott og helseforebyggende tiltak som flere kvinneorganisasjoner i sin tid aktivt kjempet for å få til.
Les mer


Vi vil ha slutt på de uholdbare forholdene for fødende kvinner

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har i sitt arbeid fokus på familievelferd fra vugge til grav. Vi ser stadig en trend til at kutt og økonomiske innsparinger rammer kvinner og deres familier. En gruppe som sjelden er organisert og som dermed lett blir utsatt for slike tiltak er fødende kvinner og barselkvinnene. Vi er bekymret for den økende trenden vi ser med nedleggelse av lokalt fødetilbud. Liggetiden etter fødsel kortes ned. Begrunnelsen er at kommunens tilbud med helsestasjon og jordmødre overtar. Problemet er at det i økende grad er mangel på både utdannede helsesøstre og jordmødre.
Les mer


Forbundsleder intervjuet på Dagsrevyen om regjeringens forslag til økonomiske endringer for barnefamilier

Gratis barnehage vs. kontantstøtte og barnetrygd er regjeringens forslag, "Ja takk begge deler" mener Norges Kvinne-og familieforbund som ønsker fleksible ordninger for barnefamilier.
Les mer


Den verdifulle kompetansen til jordmødre må brukes i alle kommuner

Tilbudet til gravide og fødende kvinner er kritikkverdig mange steder i landet. Norges Kvinne- og famileforbund setter fokus på familievelferd til borgere i alle kommuner i landet vårt fra vugge til grav. Vi er bekymret for føde- og barseltilbudet når fødestuer legges ned, og tilgangen på jordmødre og helsesøstre ikke er bedre enn i dagens situasjon.
Les mer


Vi gratulerer !

Vi gratulerer vår kongelige beskytter prinsesse Astrid fru Ferner med 85-årsdagen.
Les mer


INVITASJON til åpent møte Hva! Skal du føde nå? Lørdag 4. mars fra kl. 10.00 til kl. 14.00

Norges Kvinne-og familieforbund arrangerer åpne landsdelsseminarer om fødetilbudet, barseltid og hva med husmorvikar er det plass og kapasitet ? Seminaret holdes følgende steder: Thon hotel Opera, Oslo, Thon hotel Maritim, Stavanger, Thon hotel Bristol, Bergen, Thon hotel Prinsen, Trondheim, Thon hotel Nordlys, Bodø. Pris kr. 450. Påmelding skjer på tlf.: 22 47 83 80 eller på e-post: mette@kvinnerogfamilie.no. VELKOMMEN
Les mer


Sentralstyre og ansatte på befaring på Hundsund skolerestaurant

Sentralstyret sammen med administrasjonen var på befaring på Hundsund skolerestaurant i Bærum. Her er det tilbud om varm skolemat mot betaling. Et initiativ og etablering av Snarøya kvinne - og familielag. Laget står fortsatt for driften. I 2015 ble de tildelt Matomsorgsprisen.
Les mer


K&Fs medlemskontingent 2017

Vi har nå sendt ut medlemskontingenten for medlemskap i 2017. Vi får endel av disse i retur grunnet flytting, feil i adressen o.l. det er derfor viktig at vi får beskjed sentralt ved endringer i kontaktinformasjon. Grunnet sen postgang og retursendinger kan betalingsfristen bli kort for de det gjelder, det er derfor fint om kontingenten betales så snart den mottas.
Les mer


Skolefrokost til alle

Norges Kvinne- og familieforbund har overrakt nær 5.000 underskrifter for at barn skal få skolemat.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80