Se intervjuet her:

Forbundsleders intervju på Dagsrevyen 6. mars