Aktuelt


FOKUS lanserer ny kampanje: Framtidas menn vil ha likestilling!

Tiden går, og mangelen på likestilling består. Men slik vil ikke morgendagens menn ha det, sier guttene i Small Men-kampanjen som FOKUS lanserer 3. juni.
Les mer


K&Fs budskap til FNs internasjonale familiedag 15. mai – Bruk av digitale medier i lokalsamfunnet må ivareta integrering av alle familier

Norges Kvinne- og familieforbund vil i forbindelse med FNs internasjonale familiedag 15. mai sterkt oppfordre myndighetene til å være bevisste slik at bruk av digitale medier bidrar til integrering av alle familier og dens medlemmer ved å sikre tilgang til viktig offentlig informasjon.
Les mer


Førstehjelpskurs for foreldre, skoler og barnehager

Famlab tilbyr førstehjelpskurs for foreldre, skoler og barnehager i samarbeid med Akuttgruppen AS. Vet alle i din personalgruppe hva de skal gjøre om et barn skader seg, eller blir sykt? Nesten 200 barn skader seg hver eneste dag. De siste 10 årene ble det registrert 317.000 skader ved norske barnehager og skoler. Heldigvis er bare et lite mindretall av disse skadene alvorlige. Men de små og vanlige skadene må også behandles godt, og det er en trygghet både for personal og foreldre om personalet håndterer skade og sykdom på en kompetent måte.
Les mer


Vil ikke regjeringen bekjempe fattigdom?

Leserbrev i avisen Hadeland: Vi i Norges Kvinne- og familieforbund er enige med Mizanur Rahaman når det gjelder at barnetrygden må økes. Vi mener at dersom regjeringen ville bekjempe fattigdom – og da særlig med vekt på barnefamiliene, så er det tragisk at de ikke oppjusterte barnetrygden.
Les mer


Saudi-Arabia inn i FNs Kvinnekommisjon VI VIL VITE HVA NORGE STEMTE

Norges Kvinne- og familieforbund reagerer sterkt på at ikke regjeringen vil offentliggjøre hvordan Norge stemte i forbindelse med at Saudi-Arabia ble valgt inn i FNs Kvinnekommisjon. Dette understreker vi i et brev til utenriksministeren nå i kveld. Vi er redd dette kan bety nok en stans i likestillingsarbeidet internasjonalt i verste fall et tilbakeskritt. Kvinnekommisjonen må ikke bli et sted for opplæring i likestillingspolitisk arbeid. Kommisjonen skal være aktiv pådriver i likestillingsarbeidet. Vi tenker «vend om i tide – det er ingen skam å snu» og håper regjeringen endrer syn på informasjon om norsk stemmegivning.
Les mer


Press mot pleiepengene

Kan livsvarig sykdom begrenses med tidskonto? Mange personer med kroniske og sjeldne diagnoser rammes av regjeringens foreslåtte innstramninger i pleiepengeordningen.
Les mer


Nå treffer du oss også via chat

Vi har nå opprettet en chat her på nettsiden vår. Dette for at det skal være lettere for medlemmer og andre å komme i kontakt med oss. Chaten er åpen fra kl. 900 til kl. 1500 fra mandag til torsdag. Beskjeder som sendes utenom åpningstiden blir besvart så snart vi er tilbake igjen.
Les mer


Kontantstøtten – i vinden igjen

Ikke uventet er debatten rundt kontantstøtten i gang igjen. Helt siden den ble foreslått og vedtatt har den vært utsatt for angrep. Opp gjennom årene så har vinklingen endret seg. Det eneste som har vært ganske så stabilt er at det er mye synsing, mange feil i argumentasjonen fra motstanderne om hvorfor ordningens tilhengere er for ordningen. Etter flere innlegg i Klassekampen finner jeg det nødvendig, både som en av de som skrev forslaget i sin tid og som leder av Norges Kvinne- og familieforbund (det tidligere Norges Husmorforbund) både da den ble vedtatt og nå i dagens storm.
Les mer


Mammografibussen vil ikke lenger komme til Hadeland og Valdres

Kreftregisterets offentlige mammografiprogram der kvinner mellom 50 og 69 år blir innkalt til screening hvert annet år er et flott og helseforebyggende tiltak som flere kvinneorganisasjoner i sin tid aktivt kjempet for å få til.
Les mer


Vi vil ha slutt på de uholdbare forholdene for fødende kvinner

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har i sitt arbeid fokus på familievelferd fra vugge til grav. Vi ser stadig en trend til at kutt og økonomiske innsparinger rammer kvinner og deres familier. En gruppe som sjelden er organisert og som dermed lett blir utsatt for slike tiltak er fødende kvinner og barselkvinnene. Vi er bekymret for den økende trenden vi ser med nedleggelse av lokalt fødetilbud. Liggetiden etter fødsel kortes ned. Begrunnelsen er at kommunens tilbud med helsestasjon og jordmødre overtar. Problemet er at det i økende grad er mangel på både utdannede helsesøstre og jordmødre.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80