Norges Kvinne- og familieforbund arrangerer sitt landsmøte 17.-19. oktober. I den forbindelse har vi sendt ut følgende pressemelding:
 

 

”FAMILIENS FRAMTID” er parolen når Norges Kvinne- og familieforbund arrangerer sitt landsmøte på Lillehammer 17.-19. Oktober.

 

Forbundet har lange tradisjoner i arbeidet for, og ivaretakelse av, familiens interesser.  Helt siden kvinnerettsforkjemperen Marie Michelet i 1915 tok initiativet til stiftelsen av det som fikk navnet ”Hjemmenes Vel”, har fokus vært rettet mot likeverd, omsorg, bærekraftig forbruk og internasjonalt samarbeid. 

 

I 1933 skiftet forbundet navn til ”Norges Husmorforbund”, og arbeidet for familiens kår fortsatte med full kraft.  Forbundets lokallag startet barnehager og barneparker, og de bygget et stort antall lekeplasser .  Helsestasjoner for mor og barn, svangerskaps- og spedbarnskontroller, familierådgivning, kostholdsopplysning , heimkunnskapsfag  og sosialfag i skolen er bare noen av de tiltakene forbundet har arbeidet fram.

 

Forbundet skiftet i 1997 navn til Norges Kvinne- og familieforbund, og det arbeides kontinuerlig med saker som berører familiens rolle i dagens samfunn. Rettferdig omsorgslønn for familier med tyngende pass og pleie, ektefelledelte pensjonspoeng, varm mat i skolen,  tiltak og unge, gjeninnføring av husmorvikartjenesten, verdig eldreomsorg og kjønnsrettferdig helsevesen  er noe av det som kan nevnes.

 

Likeverdbegrepet spiller  til enhver tid en sentral rolle i forbundet, som på denne måten viderefører Marie Michelets ”dronning-tanke”. Slik får også internasjonalt samarbeid og kvinne- og familierettede prosjekter i den tredje verden en viktig plass.