På landsmøtet 2008 tildelte ordfører i Gjøvik Kongens fortjenestemedalje i sølv til Inger Grindaker.