Les vår pressemeldig i forbindelse med statsbudsjettet her:

Full barnehagedekning koster
mer enn det regjeringen har vært villig til å betale. På grunn av ulik
kostnadsdekning mellom private og kommunale barnehager, har mange private
barnehager måtte stenge.

Private barnehager mottar i
dag 85% kostnadsdekning, i motsetning til offentlige som mottar 100%.  Private barnehager har fullt ansvar for egen drift
og økonomi, uten muligheter for styring av inntektene. Statsstøtten har blitt
redusert siste år, og den kommunale støtten blir ofte ikke avklart før langt ut
på året. I tillegg varierer den fra kommune til kommune.

Konsekvenser av lovregelen
blir dermed ulik behandling av private og kommunale barnehager.

Full barnhagedekning er et
viktig virkemiddel for likestilling og valgfrihet i familien.

Norges Kvinne- og
Familieforbund (K&F) er skuffet over at regjeringen i statsbudsjettet ikke
legger opp til likeverdig behandling av private og kommunale barnehager.