Landsmøtet 2008 i Norges Kvinne- og familieforbund valgte ny forbundsledelse for de neste to årene.

Ny ledelse i norges kvinne- og familieforbund

Landsmøtet i Norges Kvinne- og familieforbund har avholdt landsmøte på Lillehammer 17. – 19.10.08.

Ny ledelse ble valgt for de neste to årene:

Forbundsleder                          Toril Sonja Gravdal, Bærum

1.nestleder                                Grethe Nordbæk, Elverum

2.nestleder                                Eldbjørg Gunnarson, Bergen

”Familiens framtid” var tema for landsmøtet, og vil være hovedtema for arbeidet i neste landsmøteperiode.

Det vises også til resolusjoner utsendt fra Landsmøtet i Norges Kvinne- og familieforbund.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:
Forbundsleder Toril S. Gravdal tlf. 413 23 943
1. nestleder Grete Nordbæk tlf. 970 61 098 – 2. nestleder Eldbjørg Gunnarson tlf. 979 83 791