Fedrekvoten foreslås økt i statsbudsjettet for 2009. Les vår pressemelding her:

Norges Kvinne- og
Familieforbund (K&F) er glade for forslaget om økning i fedres fødselspermisjon.
Det er også viktig at økt fedrekvote ikke går på bekostning av mors permisjon.

K&F har lenge sett dette
som et viktig virkemiddel for økt likestilling og valgfrihet i familien.

Men vi er skuffet over at far
ennå ikke har lovfestet rett til opptjening av permisjonsrettigheter basert på
egen lønnsinntekt.

K&F mener dette vil være
banebrytende, og nødvendig om man ønsker at flere fedre skal kunne ha mulighet
til å ta ut fødselspermisjon.