Stjørdalens Blad skrev en stor artikkel
om pappapermisjon.  Anniken Huitfeldt var også på besøk og så på ordningen.