1. juli etableres Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Det nye direktoratet oppstår ved sammenslutning av de nåværende etatene Statens barnevern og familievern (SBF) og Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen (BUFA).

Det nye departementet (BUF-dir) får et bredt oppgave- og ansvarsområde. Det gjelder blant annet statlige barneverntjenester og drift av barneverninstitusjoner og familievernet, skriver Barne- og familiedepartementet på sine nettsider.

Videre får BUF-dir ansvaret for drift av familievernkontorer, behandling av adopsjonssaker, behandling av søknader om billighetserstatning i barnevernet, tildeling av statlige midler til barne- og ungdomsorganisasjoner, familie og likestillingsorganisasjonene og samlivstiltak.

Krisesentrene
Samarbeid med EU om ungdomsutveksling og informasjon til unge, er en annen oppgave. Direktoratet vil også få ansvar for oppgaver knyttet til krisesentrene og Barne- og familiedepartementet tar sikte på at direktoratet også skal ivareta oppgaver på barnehagefeltet.

Nåværende direktør i SBF Ann-Marit Sæbønes blir direktør for det nye direktoratet, mens nåværende direktør i BUFA Gro Aicher blir assisterende direktør.

Budsjett på tre milliarder
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vil ha et årlig driftsbudsjett på over tre milliarder kroner.

– Med det nye direktoratet får vi samlet et miljø med bred kompetanse og stor faglig tyngde. Dette vil ytterligere styrke arbeidet til beste og unge, og på viktige områder for familiene, fastslår barne- og familieminister Laila Dåvøy.

Kilde: Barne- og Familiedepartementet