Helseminister Dagfinn Høybråten ble i dag utnevnt til superminister i det nye departementet, Arbeids- og sosialdepartementet. Statsminister Kjell Magne Bondevik presenterte endringene i regjeringen på en pressekonferanse i formiddag.

Nåværende helseminister Dagfinn Høybråten overtar ansvaret for alle avdelinger i det nye superdepartementet. Det er avdelinger i det nåværende Sosialdepartementet.

Avdelinger i Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartemenet, inngår også i det nye Arbeids- og sosialdepartementet.

Bekjempe fattigdom
Dagfinn Høybråten får hovedansvaret for arbeids- og sosialsaker og skal koordinere beskjempelsen av fattigdom i Norge. Han blir også ansvarlig for samordningen av alkohol- og narkotikapolitikken.

Den aller største utfordringen til Høybråten blir nok å utforme en helhetlig politikk for arbeidsmarkedsetaten, arbeidsliv, sosiale stønader, pensjoner og et inkluderende arbeidsliv. Det nye departementet vil bli opprettet fra 1. januar 2005.

Ikke uventet ble nåværende miljøvernminister Børge Brende (H) utnevnt til ny næringsminister, mens Kristelig Folkepartis nye nestleder, Knut Arild Hareide, blir ny miljøvernminister.

Nytt Helse- og omsorgsdepartementet
Den største overraskelsen i Bondevik- regjeringen var utnevnelsen av Høyres Thorild Widvey til ny olje- og energiminister. Hun er fra Rogaland og er i dag statssekretær i Utenriksdepartementet.

Næringsminister Ansgar Gabrielsen blir statsråd i et nytt Helse- og omsorgsdepartement. Han får ansvaret for helsesaker, rusmiddelmisbrukere, pleie- og omsorgstjenesten.

Seksjon for kommunalpolitikk, Seksjon for fellessaker i Sosialpolitisk avdeling i Sosialdepartementet og Seksjon for tjenester, blir en del av det nye helsedepartementet.

Moderingseringsdepartementet
Arbeidsminister Morten Andreas Meyer skal fortsatt ha ansvaret for moderniseringssaker, administrasjonssaker, IT-politikken og konkurransepolitikken.

Det vil bli opprettet et nytt Moderniseringsdepartement, men når det skjer, er ikke avklart ennå. Olje- og ernergiminister Einar Steenæs (Krf) og sosialminister Ingjerd Schou (H) går ut av regjeringen.

Regjeringen endret også navnet på to departementer. Landbruksdepartementet får navnet Landbruks- og matdepartementet, mens Fiskeridepartementet vil hete Fiskeri- og kystdepartementet.