Telenor Mobil har ikke fulgt Forbrukerombudets råd om å endre bindingstiden og operatørlås overfor sine mobilabonnenter. Dersom ikke selskapet blir mer samarbeidsvillig, vil Markedsrådet få saken på bordet.

Det skriver forbrukerombudet.no. Etter forhandlinger med hele mobilbransjen har Forbrukerom­budet for lenge siden kommet til enighet med alle de andre store mobilaktørene, om hva selskapene kan kreve av sine kunder.

– Jeg er både overrasket og oppgitt over at Telenor Mobil likevel ikke ser ut til å innrette seg etter våre standpunkt, all den tid de tidligere har bekreftet dette og vi til og med i fellesskap har fastsatt dato for når endringene skulle gjennomføres,” sier Forbrukerombud Bjørn Erik Thon til forbrukerombudet.no. 

Urimelig ordning
Ifølge ombudets nettsider ble Telenor Mobil varslet i et brev av 10. juni i år om at mobilvilkårene til selskapet vil bli lagt fram for Markedsrådet, med mindre selskapet endrer praksis.

Forbrukerombudet mener selskapets regulering av oppsigelsesgebyr og bruk av operatørlås fortsatt er urimelig, og at endringene Telenor Mobil har foretatt ikke er tilstrekkelige.

Telenor Mobil har uttalt at deres målsetning er å sikre at vilkårene i abonnementsavtalen for binding er rimelige for kundene deres. “Jeg tillater meg å stille spørsmål ved om selskapet ikke er vel så opptatt av å opprettholde og lage innelåsende ordninger for sine kunder, enn å fokusere på forbrukervennlige vilkår,” sier Forbrukerombud Bjørn Erik Thon i en kommentar til saken.

Kilde: Forbrukerombudet