(Nett kvinner & familie): Syv av åtte fødestuer og fødeavdelinger bryter sin lovpålagte plikt til å føre en nøyaktig pasientjournal, skriver VG i dag.

Ifølge VG unnlater både leger og jordmødre å skriver ned viktige detaljer om det som skjer før en fødsel, under og etter fødselen.

-Dette høres ille ut. Journalslurv kan få alvorlige følger for den fødende kvinnen. Det bør få følger for leger og jordmødre, mener 1. nestleder i Norges Kvinne- og familieforbund, Anne Enger.

Landsomfattende tilsyn
Det er Statens helsetilsyn som gjennomfører et landsomfattende tilsyn for å undersøke kvaliteten på den norske fødselhjelpen.

Tilsynet skal besøke i alt 25 fødeavdelinger og fødestuer over hele landet. Alle fem helseregioner er med i undersøkelsen, skriver VG.

11 avvik
Helsetilsynet har så langt funnet 11 avvvik fra de lovpålagte kravene til fødselhjelp. I tillegg har Helsetilsynet gitt i alt 13 merknader til de åtte fødeavdelinger og fødestuer som er vurdert.

Sykehuset Østfold Fredrikstad kommer verst ut. Helsetilsynet fant hele tre avvik og to merknader. Lovpålagt skriftlige fagprosedyrer er dårlig oppdatert og vedlikeholdt ved sykehuset.

– Vi håper Helsetilsynet følger opp denne foreløpige rapporten. Det er urovekkende dersom ikke fødeavdelinger melder i fra om alvorlige hendelser og brudd på journalføringen, sier 1. nestleder Anne Enger i Norges Kvinne- og familieforbund.

Kilde: VG

Kilde: Helsetilsynet