Regjeringen mener at samboende foreldre bør få felles foreldreansvar på linje med foreldre i ekteskap. Det er viktig a at både mor og far tar foreldreansvar, påpeker Regjeringen.

– Viktig a at både mor og far tar foreldreansvar Forutsetningen er at farskapet er erkjent, og at foreldrene har underskrevet en felles samboererklæring til folkeregisteret. Forslaget om endring av barneloven passerte statsråd fredag, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy til Odon.no.

Hun mener det medfører en større rettslikhet mellom barn av samboende og gifte foreldre. Ifølge Dåvøy er den viktigste begrunnelsen hensynet til barnets beste og at både mor og far tar ansvar som foreldre. Løsningen er også enkel å praktisere og vil fange opp de aller fleste par som er samboere, hevder barne-og familieministeren.

Like nære relasjoner
I Ot.prp. nr. 82 (2003-2004) påpeker Regjeringen at en samboende far har like nære relasjoner til sitt barn som en gift far. Ved å legge til rette for felles foreldreansvar for samboende foreldre, unngår en at mor kan nekte far foreldreansvar.

Far kan unndra seg foreldreansvaret når familier bor sammen og foreldrene svarer sannferdig på blanketten for farskapserkjennelse, heter det i framlegget, skriver departementet på sine nettsider. 

Rundt halvparten av norske barn fødes i dag av ugifte foreldre. 40 prosent av barna fødes av en mor som lever i samboerskap, og 10 prosent av enslig mor.

Mor har foreldreansvaret
Etter dagens regler har mor i utgangspunktet foreldreansvaret alene når foreldrene ikke er gift. Far får ikke del i foreldreansvaret uten morens skriftlige samtykke, selv om hun både erkjenner farskapet og at de er samboere.

Etter at det i 1998 ble mulig å avtale felles foreldreansvar på samme blankett som for erkjennelse av farskap, har det skjedd en betydelig økning i antall slike avtaler.

Kilde: Barne- og familiedepartementet