Fra i morgen er det gratis å ringe til legen igjen. Etter massiv misnøye fjernes egenandelene ved legebesøk og telefonkonsultasjoner. Egenandelordningen ble innført 1. januar i år, skriver NTB.

Ved årskiftet ble det innført differensierte egenandeler for konsultasjoner til legen på 35 kroner. Det var for alle telefonkonsultasjoner hos fastlege, og avhengig av hvorvidt fastlegen var spesialist i allmennmedisin eller ikke.

Frem til 1. januar i år hadde pasienter bare betalt for telefonkonsultasjon dersom legen skrev ut resepeter. Den nye egenandelordningen førte til massiv kritikk og mye ekstraarbeid for leger.

Det toppet seg med et ekstra faktureringsgebyr på opptil 45 kroner. Mange pasienter kviet seg for å ringre fastlegen og leger som fulgte opp sine pasienter per telefon, mente ordningen var svært uheldig ettersom de måtte fakturere telefongebyr.

Budsjettforlik
Ordningen med telefongebyr var resultatet av budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet, forhandlinger mellom Den norske lægeforening og staten.

Ordningen førte til at mange pasienter kviet seg for å ringe fastlegen. Fra i morgen er egenandelen for konsultasjon hos fastlege 125 kroner, uavhengig av fastlegens spesialitet.

Egenandelen for konsultasjon hos privatpraktiserende spesialist er uendret, og er fortsatt kr. 245,- .

Legevakt
Tilleggsegenandelen på kr. 21,- ved sykebesøk/konsultasjon under legevakt som ble innført 1. januar 2004, fjernes med virkning fra 1. juli 2004.

Fra 1. juli 2004 er egenandelen for sykebesøk under legevakt kr. 280,- og egenandelen for konsultasjon under legevakt kr. 210,-.

Sykebesøk
Med virkning fra 1. juli 2004 er egenandelen ved sykebesøk foretatt av fastlege kr. 170,- på dagtid og kr. 280,- på kveldstid.

For sykebesøk utført av spesialist, er egenandelen uendret, og er fortsatt kr. 245,-. Røntgenundersøkelser Egenandel for røntgenundersøkelser er uendre, og er fortsatt kr. 185,-, skriver NTB. 

Kilde: NTB