Dårlig planlagte uteområder fremmer hærverk og kriminalitet. Nå vil Det kriminalitetsforebyggende råd ha denne kunnskapen inn i lovverket, skriver nyhetsbyrået Newswire.

Tove Nakken leder Det kriminalitetsforebyggende råds (Kråd) ekspertgruppe for lokale tiltak, og utdyper:

– Vi har utallige eksempler på dette. Det er for eksempel ikke likegyldig om en parkeringsplass er plassert på fremsiden eller baksiden av et næringsbygg. Det er mye mer fristende for biltjuven å begå innbrudd i en bil som står ubevoktet anonymt på baksiden, der ingen ferdes eller har innsyn, sier Nakken til Newswire.

Forsterkende
Hun peker på den forsterkende negative effekten av et dårlig planlagt og forsømt uteområde og mener tagging er et eksempel på hvor viktig det er å gripe inn tidlig.

– Når et område først er tagget ned, er det plutselig ikke så farlig med andre ting heller. Da tiltrekkes også de kriminelle elementene lettere, sier Nakken.

Norges byggforskningsinstitutt har på oppdrag fra Kråd laget en liste over kjennetegn på områder hvor kriminalitet og hærverk forkommer oftere enn normalt.

Dette er steder som ikke har gatebelysning, mangel på møteplasser som reduserer muligheten for folk til å bli kjent, områder med trær og busker som skjermer innsyn, steder uten særpreg og egenart, sykkel- og gangveier som går gjennom busk og kratt.

Inn i lovverket
En ny plan- og bygningslov er på trappene og Kråd mener kriminalitetsforebygging må inn i den nye lovteksten.

– Plan- og bygningsloven er det overordnede verktøyet for samfunnsutviklingen lokalt. Man ville kommet mye lenger i forebyggingen av kriminalitet og hærverk dersom man fikk en lovhjemmel om kriminalitetsforebygging i kommuneplanleggingen. På den måten vil også lokalpolitikerne og andre bli bevisstgjort problemstillingen oftere, sier Nakken.

Ifølge Nakken er det nye lovforslaget mye mer konkret enn tidligere, der blant annet hensynet til folkehelsa er nevnt spesifikt, skriver nyhetsbyrået Newswire.

Kilde: Nyhetsbyrået Newswire