10 000 flere barn fikk plass i heltisbarnehage i fjor. I alt hadde 205 172 barn i alderen 0-6 år plass i barnehage per 15. desember 2003, viser endelige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Dette var en økning på 6 910 eller 3,5 prosent i forhold til 2002, skriver Barne- og familiedepartementet på sine nettsider. 

Antall barn med heltidsplasser økte med vel 10 000 til over 142 000 siden 2002, mens det ble mer enn 3 100 færre deltidsplasser. På landsbasis var 69 prosent av barnehageplassene heldagsplasser.

Nærmere 211 900 barn hadde barnehagetilbud i 2003. 86 530 barn hadde plass i private barnehager, mens 118 642 hadde plass i offentlige barnehager.

Private øker
De private barnehagene stod for 42 prosent av det totale barnehagetilbudet, mot 41 prosent året før. Av nærmere 205 200 barn med barnehageplass var 60 prosent i offentlig barnehage ved utgangen av 2003.

Totalt var det en økning fra 2002 til 2003 på over 6 900 barn, hvor de private stod for 65 prosent av økningen. Antall plasser for 3-5-åringene økte med vel 4 100, mens antall småbarnsplasser under 3 år økte med vel 2 500.

Ved utgangen av 2003 hadde over 85 prosent av alle 3-5-åringer en plass i barnehage. Totalt for aldersgruppen 1-5 år var dekningsgraden på vel 69 prosent, eller 3,2 prosentpoeng høyere enn året før, melder departementet. 

Kilde: Barne- og familiepartementet