Syv ganger så mange svensker jobbet i Norge enn nordmenn i Sverige i 2001. Svenskene jobbet hovedsakelig i Oslo og på det sentrale Østlandet. De fleste nordmennene arbeidet i grenseområdene på svensk side, eller i Stockholm.

Dette viser en fersk studie gjennomført av Statistisk sentralbyrå i Norge og Statistiska Centralbyrån i Sverige på oppdrag fra Nordisk ministerråd.

Rapporten er en del av prosjektet Nordisk pendlingskarta 2001. Rapporten handler om personer registrert bosatt i Norge eller i Sverige ved utgangen av året 2001, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det gjelder personer med lønnsinntekt i nabolandet i løpet av 2001 uavhengig av personenes statsborgerskap og opprinnelige fødeland. Begrepene “svensk” og “norsk” beskriver altså i denne sammenhengen hvor personen er bosatt.

Flest svensker i Norge
Til sammen 32 500 svensker og nordmenn jobbet i nabolandet i løpet av 2001. 87 prosent av disse personene var bosatt i Sverige med lønnsinntekt i Norge, og 13 prosent var bosatt i Norge med lønnsinntekt i Sverige.

Personene med inntekt i nabolandet tjente som oftest også penger i hjemlandet. De kan ha flyttet mellom landene i løpet av året studien dekker, eller ha hatt parallelle arbeidsforhold i begge landene.

Tjener bedre
Blant personene med inntekt i begge land ble det observert en betydelig forskjell mellom dem som var bosatt i Norge og dem som var bosatt i Sverige.

Svensker som jobbet i Norge hadde en høyere gjennomsnittlig inntekt i Norge enn de hadde i hjemlandet. For nordmennene var det motsatt.

De hadde høyere inntekt hjemme enn i Sverige. Det kan tyde på at personer som bor i Sverige med lønnsinntekt i Norge har et mer omfattende og varig forhold til sin norske arbeidsgiver enn motsatt, skriver SSB.

Kilde: Statistisk sentralbyrå